کلینیک عابدیان
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : پزشکی
  • تلفن: 0021-886084961