نماینده 2102(برتر کشور )بیمه ملت

بیمه ثالث وبدنه , بیمه مسئولیت ومهندسی , بیمه عمر وسرمایه گذاری

نماینده 2102(برتر کشور )بیمه ملت

در یک نگاه این نمایندگی از تاریخ 01/07/1386 با کسب مجوز بیمه مرکزی به شماره 3/2102/ن/90 آغاز به فعالیت نموده و در آبان ماه سال 90 با افزایش حجم فعالیت خود اقدام به راه اندازه واحدهای تخصصی بیمه های آتش سوزی، مسئولیت و زندگی کرده است. با افزایش تعداد نیروهای فروش و تشکیل تیم نمایشگاهی از اردیبهشت ماه 91 حضور فعال و منسجم در نمایشگاههای معتبر تهران داشته است. همچنین با توجه به حجم زیاد فعال...

ادامه
خدمات خدمات بیشتر
آخرین خبرها اخبار بیشتر
اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

نماینده 2102(برتر کشور )بیمه ملت

تهران

نوع فعالیت

خدمات

خدمات/محصولات

بیمه ثالث وبدنه ، بیمه مسئولیت ومهندسی ، بیمه عمر وسرمایه گذاری ، بیمه درمان تکمیلی ، بیمه مسافرتی ، بیمه انرژی وکشتی وهواپیما ، بیمه آتش سوزی ، بیمه باربری

نوع مالکیت:

شرکت سهامی خاص

دسته‌بندی خدمات