آشاکوباند

فروش ورق کامپوزیت, فروش ورق های کندسوز آشاکوباند

آشاکوباند
آشاکوباند

فروش برنده های معتبر ورق آلومینیوم کامپوزیت

محصولات محصولات بیشتر
خدمات خدمات بیشتر
اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

آشاکوباند

مشهد

نوع فعالیت

عمده فروش، خدمات

خدمات/محصولات

فروش ورق کامپوزیت، فروش ورق های کندسوز آشاکوباند

نوع مالکیت:

شرکت سهامی خاص

دسته‌بندی محصولات و خدمات