کاشی استیل سورنتو

کاشی استیل , ورق استیل , کابین اسانسور

کاشی استیل سورنتو
کاشی استیل سورنتو
کاشی استیل سورنتو

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﺭﻕ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﻃﺮﺣﺪﺍﺭ ﺧﺸﺪﺍﺭ ﻣﻴﺮﻭﺭ ﮔﻨﺪﻣﻲ ﺑﺮﺍﻕ (ﺑﮕﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻴﺮ ) ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻩ ﻛﺎﺑﻴﻦ ﺍﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺳﻘﻒ ﻛﺎﺑﻴﻦ ﺍﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺯﻭﺍﺭ ﺍﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺷﻲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﺟﺮﺍ ﻛﺎﺷﻲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺪ ﺧﺶ ـ ﺿﺪ ﺯﻧﮓ ـ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ. ﻧﻤﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻫﺘﻠﻬﺎ ﺗﺎﻻﺭﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﺭﻕ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎﺗﻲ ﺳﻘﻒ ...

ادامه
محصولات محصولات بیشتر
خدمات خدمات بیشتر
اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

کاشی استیل سورنتو

تهران

نوع فعالیت

تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خدمات

خدمات/محصولات

کاشی استیل ، ورق استیل ، کابین اسانسور، دستگیره

نوع مالکیت:

شرکت با مسئولیت محدود

دسته‌بندی محصولات و خدمات