معادن منگنز ایران

سنگ منگنز

استخراج سنگ منگنز از بزرگترین معدن منگنز خاور میانه با ذخیره اکتشاف شده 8 میلیون تن.

محصولات محصولات بیشتر
اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

معادن منگنز ایران

قم

نوع فعالیت

تولید کننده

خدمات/محصولات

سنگ منگنز

نوع مالکیت:

شرکت سهامی عام

دسته‌بندی محصولات