شــــــــــرکت ســــــــــبزصــــــــــنعت قــــــــره بـ...

لوله واتصالات پلی اتیلن, کود بذر سم, ادوات کشاورزی

شــــــــــرکت ســــــــــبزصــــــــــنعت قــــــــره بــــــــــــلاغ
شــــــــــرکت ســــــــــبزصــــــــــنعت قــــــــره بــــــــــــلاغ

فروش لوله واتصالات پلی اتیلن واجرای طرحهای قطره ای بارانی نواری..تولید فروش کودبذر سم وادوات کشاورزی

محصولات محصولات بیشتر
اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

شــــــــــرکت ســــــــــبزصــــــــــنعت قــــــــره بـ...

فارس، فسا

نوع فعالیت

تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش

خدمات/محصولات

لوله واتصالات پلی اتیلن، کود بذر سم، ادوات کشاورزی، اجرای طرح های قطرهای،بارانی،نواری

نوع مالکیت:

جواز کسب (مغازه)

دسته‌بندی محصولات