پارسابالابر

نصب وراه اندازی بالابر

پارسابالابر
پارسابالابر
پارسابالابر

طراحی ساخت نصب ورا ه اندازی انواع بالابرصنعتی

محصولات محصولات بیشتر
اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

پارسابالابر

قم

نوع فعالیت

تولید کننده، خدمات

خدمات/محصولات

نصب وراه اندازی بالابر

نوع مالکیت:

جواز کسب (مغازه)

دسته‌بندی محصولات