عرشه شایان گستر

تولید گلمیخ

اطلاعات تماس

نام شرکت/کسب و کار :
عرشه شایان گستر
استان :
قم
شهرستان :
قم
ادامه آدرس :
فلکه میثم خیابان اقاقیا مجتمع اداری آرین؛ ؛
تلفن :
اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

عرشه شایان گستر

قم

نوع فعالیت

خدمات

خدمات/محصولات

تولید گلمیخ

نوع مالکیت:

تعاونی

دسته‌بندی خدمات