بازرگانی یاران

سیمان, گچ-سفید-خاکی, 3Dپانل

بازرگانی یاران
بازرگانی یاران

شرکت تعاونی بازرگانی یاران از شرکتهای تعاونی چند منظ��ره میباشد که پایگاه اصلی شرکت در ������ستان خراسان رضوی و در حال حاضر درکشورهای عراق و افغانستان حضور مستمر دارد .این شرکت باتکیه بردانش مدیران بازرگانی جوان و مجرب خود و به کارگیری آخرین شیوه های مدیریتی وبازاریابی دنیا به یکی ازشرکتهای توانمند درعرصه تجارت مبدل گشته بطوری که پس ازانجام تحقیقات گسترده، در یکسال گذشته در زمینه مواد غذایی،مو...

ادامه
محصولات محصولات بیشتر
اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

بازرگانی یاران

مشهد

نوع فعالیت

عمده فروش، صادر کننده

خدمات/محصولات

سیمان، گچ-سفید-خاکی، 3Dپانل، آجرسفال، کاشی، سرامیک، سنگ، بلوکه سبک

نوع مالکیت:

تعاونی

دسته‌بندی محصولات