نهالستان پارس مهندس زردادی

نهالستان پارس, نهالفروشی, مهندس زردادی

اطلاعیه

ضوابط و دستورالعمل احداث نهالستان،تولیدنهال درختان میوه در سال 1402

ضوابط و دستورالعمل احداث نهالستان،تولیدنهال درختان میوه خراسان رضوی-مشهد مقدس

مشخصات

،تولیدنهال :
درختان میوه

توضیحات خدمت

ضوابط و دستورالعمل احداث نهالستان،تولیدنهال درختان میوه

نهالستان:

نهالستان به مکانی گفته میشود که حداقل به مدت چند سال متوالی با توجه به منابع آب و خاک و شرایط آب و هوایی که دارای اقلیم مناسب برای تولید و تکثیر نهال و اندامهای تکثیری سالم و اصیل که منطبق با ضوابط قرنطینه ای است مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.

2-1- مواد گیاهی قابل تکثیر :

مواد گیاهی قابل تکثیر شامل؛ بذر و اندامهای تکثیری ( پیوندک ، قلمه، نشاء، پاجوش) و اندامهای گیاهی حاصل از کشت بافت که از نظر اصالت ژنتیکی همگون میباشند، اطلاق میگردد.

متقاضی احداث نهالستان

به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که بر اساس مفاد این دستورالعمل، امکانات لازم برای تولید و عرضه مواد گیاهی را دارا باشند.

بند 2 – روش کار:

لازم است متقاضی احداث نهالستان ابتداء با درخواست از مدیریت شهرستان مربوطه، خود را به سازمان جهاد کشاورزی استان معرفی نماید. سازمان جهاد کشاورزی استان پس از تشکیل پرونده، متقاضیان واجدشرایط را مطابق این دستورالعمل، در کمیته فنی نهال استان طرح نموده، که پس از بازدید و بررسی امکانات و تجهیزات لازم، توسط اعضاء اصلی کمیته فنی نهال به منظور بررسی و تأیید نهایی پرونده متقاضی به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارسال وپس از طرح موضوع در کمیته صدور مجوز این موسسه، مجوز احداث نهالستان برای متقاضی صادر خواهدشد.

ضوابط و دستورالعمل احداث نهالستان،تولیدنهال درختان میوه

شرایط و ضوابط:

هر نهالستان بایستی دارای یک مدیر فنی با درجه حداقل لیسانس کشاورزی ترجیحاً در رشته باغبانی باشد. اولویت با کسانی است که عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و دارای تجربه حداقل یک دوره تولید نهال داشته باشند. (
تولید کننده و مدیر فنی عهده دار کلیه مسائل فنی نهالستان و وظیفه انجام دقیق دستورالعمل های اجرایی تولید، عرضه و جابجایی نهال با رعایت اصول و مقررات قرنطینه ای داخل کشور می باشد. دارنده نهالستان مسئولیت نهائی تولید و کیفیت نهال را دارد.

تولید کننده و مدیر فنی نهال موظف به رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل های فنی و بهداشتی صادره از طرف موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به عنوان مرجع ملی کنترل و نظارت بر تولید نهال و رعایت دقیق اصول قرنطینه ای صادره از طرف سازمان حفظ نباتات می باشد.(1)

حضور، مدیریت و نظارت مدیر فنی برای هر نهالستان یک اصل ضروری است، چنانچه به هر دلیلی کارشناس مربوطه همکاری خود را قطع نماید، کارشناس جدید باید حداکثر ظرف مدت 3 ماه به سازمان جهاد کشاورزی استان (کمیته فنی نهال) معرفی و پس از تأیید موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مشغول به کار شود.

یک نفر مدیرفنی بصورت نیمه وقت می تواند تا 200 هزار اصله نهال را در یک نهالستان فضای باز کنترل نماید. از این مقدار بیشتر به مدیر فنی تمام وقت نیاز است. در صورتی که نهالستانها از واحد، کوچکتر باشند. یک نفر مدیر فنی میتواند برچند نهالستان مجاور نظارت کند (ملاک تمام وقت بودن مدیر فنی بیمه نامه اوست).

تولید کننده نهال بایستی حداقل دارای یک واحد تولیدی نهال 7/0 هکتار (7000 متر مربع) زمین مزروعی مطلوب با تناوب سه ساله 1/2 هکتار داشته باشد. تا قطعه برداشت شده برای یک سال آیش گذاشته شود.

تبصره: این مقدار زمین برای نهالستانهایی پیش بینی شده است که دوره تولید آنها 2 ساله است مثل ارقام (هسته دار و دانه دار).

در صورتی که زمین موردنظر نهالستان استیجاری باشد. حداقل زمین و زمان اجاره نامه به ترتیب 7/0 هکتار (7000 متر مربع) و 3 ساله باشد. (یک دوره کاشت کامل) که پس از اتمام دوره کامل تولید، می بایست محل کاشت نهالستان تغییر یابد.

در اراضی موردنظر برای احداث نهالستان ضروری است، آزمون خاک و آب انجام شده و به تأیید کمیته فنی در استان مربوطه رسیده باشد.

برای انجام آزمون خاک، جهت تعیین بیماریهای خاکزی و نماتدهای مضر لازم است نمونه برداری از خاک بصورت استاندارد انجام شود و توسط کمیته فنی نهال، استان تأیید گردد.

تبصره: آزمون خاک برای نهال های گلدانی (زیتون) و ... در گلخانه های تکثیر می تواند پس از صدور مجوز برای احداث نهالستان و قبل از شروع عملیات تکثیر (قبل از پر کردن خاک در گلدان) و پس از ضدعفونی خاک، انجام شود.

اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

نهالستان پارس مهندس زردادی

مشهد

نوع فعالیت

تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات

خدمات/محصولات

نهالستان پارس، نهالفروشی، مهندس زردادی، گیاه_آپارتمانی، گیاهان_دارویی، پایه_رویشی گلابی، خراسان رضوی، پایه رویشی گیلاس، خرید نهال، پایه رویشی هلو، پایه GN—پایهGF677، فروش نهال، پایه مالینگ، Nursery tree pars، بذر گلابی، احداث باغ

نوع مالکیت:

شرکت با مسئولیت محدود

دسته‌بندی محصولات و خدمات