عضو ویژه کیست؟

عضو ویژه نوعی از عضویت با امکانات بیشتر برای شرکتهای معرفی شده در پارس سنتر می باشد.
اعضاء ویژه، امکانات بسیاری برای معرفی محصولات و توانایی های خود در پارس سنتر دارند.

آیا شما فروشنده، تولید کننده یا توزیع کننده هستید؟ در مورد امکانات و مزایای عضویت ویژه بیشتر بدانید.