شرکت مهام کیمیا پژوه
[اراک]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : آب فوق خالص ساز آزمایشگاهی، آب فوق خلاص ساز صنعتی، آب فوق خالص ساز EDI، آب فوق خالص ساز EDI صنعتی، آب دیونیزه ، آب مقطر، آب 2 بار تقطیر، هیدروژن ژنراتور آزمایشگاهی، ازن ژنراتور
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 0910-0841693