کامپیوترهای ام اس آی تبلیغات پارس‌سنتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی chevron_left
برو به صفحه  
فن سانتریفیوژ بکوارد کوپله مستقیم سایز 250
)
فن سانتریفیوژ بکوارد کوپله مستقیم سایز 250

در فن های سانتریفیوژ کوپله مستقیم از پروانه بکوارد سینگل استفاده می شود و اتصال الکتروموتور به پروانه به صورت مستقیم و بدون واسطه صورت می...

قیمت هر عدد: از 29٬238٬300 تا 278٬348٬200 ریال (12 بهمن 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
فن بکوارد فولی تسمه دبل سایز 800
)
فن بکوارد فولی تسمه دبل سایز 800

در این نوع از فن ها از پروانه بکوارد دبل بهره گرفته شده است که به سبب عریض تر شدن پروانه به نسبت پروانه های سینگل راندمان به مراتب بالاتر...

قیمت هر عدد: از 58٬476٬600 تا 556٬696٬400 ریال (12 بهمن 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
فن بکوارد فولی تسمه OUT سایز 800
)
فن بکوارد فولی تسمه OUT سایز 800

در این نوع فن، پروانه تعبیه شده مدل سینگل می باشد و اتصال الکتروموتور به پروانه توسط فولی و تسمه صورت می گیرد. از تفاوت های این نوع فن ب...

قیمت هر عدد: از 44٬010٬200 تا 556٬696٬400 ریال (12 بهمن 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
پلاگفن سایز 1000
)
پلاگفن سایز 1000

پلاگفن ها که از پروانه های بکوارد سینگل در آن ها استفاده می شوند به دلیل نوع طراحی بهینه ی آن ها قابلیت تعبیه شدن در باکس ها،روف فن ها و ...

قیمت هر عدد: از 29٬238٬300 تا 278٬348٬200 ریال (12 بهمن 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
فن سانتریفیوژ فوروارد سینگل فولی تسمه سایز 1250
)
فن سانتریفیوژ فوروارد سینگل فولی تسمه سایز 1250

سانتریفیوژهای سینگل فوروارد بصورت کلی به عنوان فن فشار مثبت یا هوادهی انتخاب می شوند و می توانند در یک جابه جایی حجم هوای بالا فشار استات...

قیمت هر عدد: از 15٬039٬370 تا 146٬133٬000 ریال (20 دی 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
پروانه دبل فوروارد سایز 280
)
پروانه دبل فوروارد سایز 280

پروانه های دبل فوروارد قابلیت جابه جایی حجم هوای بالا و فشار استاتیکی متوسط دارند و به صورت عمومی به عنوان فن فشار مثبت یا هوادهی انتخاب ...

قیمت هر عدد: از 12٬531٬350 تا 121٬776٬850 ریال (27 دی 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
فن سانتریفیوژ بکوارد فولی تسمه IN سایز 500
)
فن سانتریفیوژ بکوارد فولی تسمه IN سایز 500

پروانه تعبیه شده در این نوع فن ها، پروانه سینگل بکوارد بوده که در مقایسه با مدل سانتریفیوژ کوپله مستقیم اتصال الکتروموتور به پروانه به صو...

قیمت هر عدد: از 44٬010٬200 تا 556٬696٬400 ریال (12 بهمن 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
فن سانتریفیوژ بکوارد کوپله مستقیم سایز 1000
)
فن سانتریفیوژ بکوارد کوپله مستقیم سایز 1000

در فن های سانتریفیوژ کوپله مستقیم از پروانه بکوارد سینگل استفاده می شود و اتصال الکتروموتور به پروانه به صورت مستقیم و بدون واسطه صورت می...

قیمت هر عدد: از 29٬238٬300 تا 278٬348٬200 ریال (12 بهمن 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
فن سانتریفیوژ بکوارد کوپله مستقیم سایز 710
)
فن سانتریفیوژ بکوارد کوپله مستقیم سایز 710

در فن های سانتریفیوژ کوپله مستقیم از پروانه بکوارد سینگل استفاده می شود و اتصال الکتروموتور به پروانه به صورت مستقیم و بدون واسطه صورت می...

قیمت هر عدد: از 29٬238٬300 تا 278٬348٬200 ریال (12 بهمن 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
فن بکوارد فولی تسمه دبل سایز 315
)
فن بکوارد فولی تسمه دبل سایز 315

در این نوع از فن ها از پروانه بکوارد دبل بهره گرفته شده است که به سبب عریض تر شدن پروانه به نسبت پروانه های سینگل راندمان به مراتب بالاتر...

قیمت هر عدد: از 58٬476٬600 تا 556٬696٬400 ریال (12 بهمن 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
فن سانتریفیوژ بکوارد کوپله مستقیم سایز 900
)
فن سانتریفیوژ بکوارد کوپله مستقیم سایز 900

در فن های سانتریفیوژ کوپله مستقیم از پروانه بکوارد سینگل استفاده می شود و اتصال الکتروموتور به پروانه به صورت مستقیم و بدون واسطه صورت می...

قیمت هر عدد: از 29٬238٬300 تا 278٬348٬200 ریال (12 بهمن 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
پروانه دبل فوروارد سایز 1250
)
پروانه دبل فوروارد سایز 1250

پروانه های دبل فوروارد قابلیت جابه جایی حجم هوای بالا و فشار استاتیکی متوسط دارند و به صورت عمومی به عنوان فن فشار مثبت یا هوادهی انتخاب ...

قیمت هر عدد: از 12٬531٬350 تا 121٬776٬850 ریال (27 دی 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
پلاگفن سایز 250
)
پلاگفن سایز 250

پلاگفن ها که از پروانه های بکوارد سینگل در آن ها استفاده می شوند به دلیل نوع طراحی بهینه ی آن ها قابلیت تعبیه شدن در باکس ها،روف فن ها و ...

قیمت هر عدد: از 29٬238٬300 تا 278٬348٬200 ریال (12 بهمن 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
فن سانتریفیوژ فوروارد سینگل فولی تسمه سایز 1000
)
فن سانتریفیوژ فوروارد سینگل فولی تسمه سایز 1000

سانتریفیوژهای سینگل فوروارد بصورت کلی به عنوان فن فشار مثبت یا هوادهی انتخاب می شوند و می توانند در یک جابه جایی حجم هوای بالا فشار استات...

قیمت هر عدد: از 15٬039٬370 تا 146٬133٬000 ریال (20 دی 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
پروانه دبل فوروارد سایز 315
)
پروانه دبل فوروارد سایز 315

پروانه های دبل فوروارد قابلیت جابه جایی حجم هوای بالا و فشار استاتیکی متوسط دارند و به صورت عمومی به عنوان فن فشار مثبت یا هوادهی انتخاب ...

قیمت هر عدد: از 12٬531٬350 تا 121٬776٬850 ریال (27 دی 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
فن سانتریفیوژ فوروارد فولی تسمه دبل سایز 900
)
فن سانتریفیوژ فوروارد فولی تسمه دبل سایز 900

سانتریفیوژ دبل فوروارد بصورت کلی قابلیت جابه جایی حجم هوای بالا با فشار استاتیکی رنج متوسط را دارد که بصورت معمول به عنوان فن فشار مثبت ی...

قیمت هر عدد: از 25٬062٬700 تا 243٬553٬700 ریال (20 دی 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
پروانه سینگل فوروارد سایز 315
)
پروانه سینگل فوروارد سایز 315

پروانه سینگل فوروارد یکی از پرکاربردترین محصولات در زمینه تهویه است که یک سری قابلیت را در پروژه ها برای ما ایجاد می کند که به ما برای دا...

قیمت هر عدد: از 7٬519٬680 تا 73٬066٬500 ریال (20 دی 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
فن سانتریفیوژ بکوارد فولی تسمه IN سایز 400
)
فن سانتریفیوژ بکوارد فولی تسمه IN سایز 400

پروانه تعبیه شده در این نوع فن ها، پروانه سینگل بکوارد بوده که در مقایسه با مدل سانتریفیوژ کوپله مستقیم اتصال الکتروموتور به پروانه به صو...

قیمت هر عدد: از 44٬010٬200 تا 556٬696٬400 ریال (12 بهمن 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
پروانه دبل فوروارد سایز 1000
)
پروانه دبل فوروارد سایز 1000

پروانه های دبل فوروارد قابلیت جابه جایی حجم هوای بالا و فشار استاتیکی متوسط دارند و به صورت عمومی به عنوان فن فشار مثبت یا هوادهی انتخاب ...

قیمت هر عدد: از 12٬531٬350 تا 121٬776٬850 ریال (27 دی 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
پروانه سینگل فوروارد سایز 1250
)
پروانه سینگل فوروارد سایز 1250

پروانه سینگل فوروارد یکی از پرکاربردترین محصولات در زمینه تهویه است که یک سری قابلیت را در پروژه ها برای ما ایجاد می کند که به ما برای دا...

قیمت هر عدد: از 7٬519٬680 تا 73٬066٬500 ریال (20 دی 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
فن بکوارد فولی تسمه OUT سایز 1120
)
فن بکوارد فولی تسمه OUT سایز 1120

در این نوع فن، پروانه تعبیه شده مدل سینگل می باشد و اتصال الکتروموتور به پروانه توسط فولی و تسمه صورت می گیرد. از تفاوت های این نوع فن ب...

قیمت هر عدد: از 44٬010٬200 تا 556٬696٬400 ریال (12 بهمن 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
پروانه دبل فوروارد سایز 560
)
پروانه دبل فوروارد سایز 560

پروانه های دبل فوروارد قابلیت جابه جایی حجم هوای بالا و فشار استاتیکی متوسط دارند و به صورت عمومی به عنوان فن فشار مثبت یا هوادهی انتخاب ...

قیمت هر عدد: از 12٬531٬350 تا 121٬776٬850 ریال (27 دی 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
فن بکوارد فولی تسمه دبل سایز 630
)
فن بکوارد فولی تسمه دبل سایز 630

در این نوع از فن ها از پروانه بکوارد دبل بهره گرفته شده است که به سبب عریض تر شدن پروانه به نسبت پروانه های سینگل راندمان به مراتب بالاتر...

قیمت هر عدد: از 58٬476٬600 تا 556٬696٬400 ریال (12 بهمن 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
پروانه بکوارد سینگل سایز 900
)
پروانه بکوارد سینگل سایز 900

پروانه های بکوارد سینگل به سبب راندمان بالای خود یکی از پرکاربردترین محصولات در صنایع تهویه می باشند که در اکثر محصولات مورد استفاده قرار...

قیمت هر عدد: از 20٬466٬810 تا 194٬843٬740 ریال (12 بهمن 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
پلاگفن سایز 800
)
پلاگفن سایز 800

پلاگفن ها که از پروانه های بکوارد سینگل در آن ها استفاده می شوند به دلیل نوع طراحی بهینه ی آن ها قابلیت تعبیه شدن در باکس ها،روف فن ها و ...

قیمت هر عدد: از 29٬238٬300 تا 278٬348٬200 ریال (12 بهمن 1401)
شرکت صنایع تهویه پارس سعید .STPS Co (با مسئولیت محدود)
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی chevron_left
برو به صفحه  

جدیدترین اطلاعات "تجهیزات صنعتی/هواکش، فن و جت" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.