انعقاد قرارداد همکاری با دندونت جهت رفاه حال مشتریان و تامین کنندگان پارس سنتر کامپیوترهای ام اس آی تبلیغات پارس‌سنتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی chevron_left
برو به صفحه  
ترازو3kg,V11P3,OHAUS
)
ترازو3kg,V11P3,OHAUS

با ظرفیت 3 کیلوگرم دقت نیم گرم ( 0.5g)

دانش ارا سلامت
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
فروش ترازو آزمایشگاهی 4 صفر کالیبراسیون داخلی ظرفیت 310 گرم
)
فروش ترازو آزمایشگاهی 4 صفر کالیبراسیون داخلی ظرفیت 310 گرم

ترازو آزمایشگاهی 4 رقم اعشار 0.0001 کالیبراسیون داخلی ظرفیت 310 گرم شرکت کالا خدمات هونام نمایندگی ترازو و رطوبت سنج های کمپانی ACZET اک...

ترازو75kg, C11P75,OHAUS
)
ترازو75kg, C11P75,OHAUS

با ظرفیت 75 کیلوگرم دقت پنج صدم کیلوگرم ( 0.05kg ) یا (50gr )

دانش ارا سلامت
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
ترازوی آزمایشگاهی 4 رقم اعشار ظرفیت 310 گرم کمپانی اکزت Aczet آمریکا
)
ترازوی آزمایشگاهی 4 رقم اعشار ظرفیت 310 گرم کمپانی اکزت Aczet آمریکا

ترازوی آزمایشگاهی 4 رقم اعشار کمپانی اکزت Aczet آمریکا شرکت کالا خدمات هونام نمایندگی انحصاری کمپانی اکزت در ایران ارائه دهنده انواع تر...

ترازو15kg,V11P15,OHAUS
)
ترازو15kg,V11P15,OHAUS

با ظرفیت 15 کیلوگرم دقت دو گرم ( 2g)

دانش ارا سلامت
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
ترازو آزمایشگاهی میکرو مدل CM کمپانی اکزت Aczet آمریکا
)
ترازو آزمایشگاهی میکرو مدل CM کمپانی اکزت Aczet آمریکا

تترازو آزمایشگاهی میکرو مدل CM کمپانی اکزت Aczet آمریکا- شرکت کالا خدمات هونام نمایندگی انحصاری کمپانی اکزت در ایران ارائه دهنده انواع ...

ترازو210gr,EP214,OHAUS
)
ترازو210gr,EP214,OHAUS

دقت یکدهزارم گرم (0.0001g) دارای محفظه شیشه ای (Draft Shield)

دانش ارا سلامت
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
ترازو چهار رقم اعشار ظرفیت 220 گرم کالیبراسیون اتوماتیک کمپانی اکزت آمریکا
)
ترازو چهار رقم اعشار ظرفیت 220 گرم کالیبراسیون اتوماتیک کمپانی اکزت آمریکا

ترازوی آزمایشگاهی چهار رقم اعشار ظرفیت 200 گرم کمپانی اکزت آمریکا شرکت کالا خدمات هونام نماینده انحصاری ترازو و رطوبت سنج های Aczet آمری...

ترازو 420gr,S423,Bel
)
ترازو 420gr,S423,Bel

ظرفیت 420 گرم دقت یکهزارم گرم (0.001g)

دانش ارا سلامت
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
ترازو آزمایشگاهی میکرو مدل CM2 کمپانی اکزت Aczet آمریکا
)
ترازو آزمایشگاهی میکرو مدل CM2 کمپانی اکزت Aczet آمریکا

ترازو آزمایشگاهی میکرو مدل CM2 کمپانی اکزت Aczet آمریکا شرکت کالا خدمات هونام نمایندگی انحصاری کمپانی اکزت در ایران ارائه دهنده انواع تر...

ترازو30kg,V11P30,OHAUS
)
ترازو30kg,V11P30,OHAUS

با ظرفیت 30 کیلوگرم دقت پنج گرم ( 5g )

دانش ارا سلامت
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
ترازوی آزمایشگاهی 4 رقم اعشار مدل CY314C کمپانی اکزت Aczet آمریکا
)
ترازوی آزمایشگاهی 4 رقم اعشار مدل CY314C کمپانی اکزت Aczet آمریکا

ترازوی آزمایشگاهی 4 رقم اعشار مدل CY314C کمپانی اکزت Aczet آمریکا - شرکت کالا خدمات هونام نمایندگی انحصاری کمپانی سیتیزن در ایران ارائه د...

ترازو110gr,MB25,OHAUS
)
ترازو110gr,MB25,OHAUS

با ظرفیت 110 گرم دقت پنج هزارم گرم (0.005g) قابلیت اندازه گیری رطوبت 0-100 % (با دقت 0.05 درصد)

دانش ارا سلامت
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
ترازوی آزمایشگاهی 4 رقم اعشار کالیبراسیون داخلی 310 گرم کمپانی اکزت Aczet آمریکا
)
ترازوی آزمایشگاهی 4 رقم اعشار کالیبراسیون داخلی 310 گرم کمپانی اکزت Aczet آمریکا

ترازوی آزمایشگاهی 4 رقم اعشار کالیبراسیون داخلی 310 گرم کمپانی اکزت Aczet آمریکا شرکت کالا خدمات هونام نمایندگی انحصاری کمپانی اکزت در ...

ترازو32kg,KL32001,Bel
)
ترازو32kg,KL32001,Bel

ظرفیت 32 کیلوگرم دقت یکدهم گرم (0.1 g)

دانش ارا سلامت
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
ترازو آزمایشگاهی آنالاتیکال 4 صفر 310 گرم
)
ترازو آزمایشگاهی آنالاتیکال 4 صفر 310 گرم

ترازو آزمایشگاهی 4 رقم اعشار 0.0001 کالیبراسیون داخلی ظرفیت 310 گرم شرکت کالا خدمات هونام نمایندگی ترازو و رطوبت سنج های کمپانی ACZET اک...

ترازو 120gr,SPU123,OHAUS
)
ترازو 120gr,SPU123,OHAUS

دقت یکهزارم گرم (0.001g) دارای محفظه پلاستیکی برای حذف تاثیرات جریان هوا بر سیستم توزین همراه با وزنه استاندارد جهت کالیبراسیون

دانش ارا سلامت
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
ویژه ترازو آزمایشگاهی 4 صفر اتو کالیبره
)
ویژه ترازو آزمایشگاهی 4 صفر اتو کالیبره

ترازو آزمایشگاهی 4 رقم اعشار 0.0001 کالیبراسیون داخلی ظرفیت 310 گرم شرکت کالا خدمات هونام نمایندگی ترازو و رطوبت سنج های کمپانی ACZET اک...

ترازو2200gr,S2202,Bel
)
ترازو2200gr,S2202,Bel

ظرفیت 2200 گرم دقت یکصدم گرم (0.01g)

دانش ارا سلامت
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
ترازوی آزمایشگاهی 4 رقم اعشار ظرفیت 220 گرم کمپانی اکزت Aczet آمریکا
)
ترازوی آزمایشگاهی 4 رقم اعشار ظرفیت 220 گرم کمپانی اکزت Aczet آمریکا

ترازوی آزمایشگاهی 4 رقم اعشار ظرفیت 220 گرم کالیبراسیون داخلی کمپانی اکزت Aczet آمریکا شرکت کالا خدمات هونام نمایندگی انحصاری کمپانی اک...

ترازو15kg,V11P15,OHAUS
)
ترازو15kg,V11P15,OHAUS

با ظرفیت 15 کیلوگرم دقت دو گرم ( 2g)

دانش ارا سلامت
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
ترازو آزمایشگاهی 4 رقم اعشار 0.0001 کالیبراسیون اتوماتیک ظرفیت 310 گرم
)
ترازو آزمایشگاهی 4 رقم اعشار 0.0001 کالیبراسیون اتوماتیک ظرفیت 310 گرم

ترازو آزمایشگاهی 4 رقم اعشار کالیبراسیون اتوماتیک ظرفیت 310 گرم شرکت کالا خدمات هونام نمایندگی ترازو و رطوبت سنج های کمپانی ACZET اکزت آ...

ترازو3kg,V11P3,OHAUS
)
ترازو3kg,V11P3,OHAUS

با ظرفیت 3 کیلوگرم دقت نیم گرم ( 0.5g)

دانش ارا سلامت
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
ترازو آزمایشگاهی 1 رقم اعشار 0.1 گرم 6 کیلوگرم
)
ترازو آزمایشگاهی 1 رقم اعشار 0.1 گرم 6 کیلوگرم

ترازو آزمایشگاهی 1 رقم اعشار 0.1 گرم 6 کیلوگرم شرکت کالا خدمات هونام نمایندگی انحصاری ترازوهای کمپانی اکزت آمریکا ترازو ورطوبت سنج های ...

ترازو210gr,PA213,OHAUS
)
ترازو210gr,PA213,OHAUS

با ظرفیت 210 گرم دقت یکهزارم گرم ( 0.001gr) دارای محفظه شیشه ای (Draft Shield)

دانش ارا سلامت
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی chevron_left
برو به صفحه  

جدیدترین اطلاعات "اندازه گیری و ابزار دقیق/توزین" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.