1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی chevron_left
برو به صفحه  
صندلی انتظار(فرودگاهی) لیو مدل C58p
)
صندلی انتظار(فرودگاهی) لیو مدل C58p

صندلی انتظار(فرودگاهی) لیو مدل C58p - قابل ارائه در مدل های دو و چهار نفره - لطفا جهت اطلاع از موجودی کالا تماس بگیرید

قیمت هر عدد: 6,710,000 ریال (14 مرداد 1396)
چوباکس
تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
صندلی انتظار 2 نفره پانچ کد F252
)
صندلی انتظار 2 نفره پانچ کد F252

صندلی انتظار انواع مختلفی دارد. مدل های یکنفره برای اداره‌ها و مطب پزشک انتخاب بهتری است. در اتاق پزشک صندلی مخصوص نشستن بیمار هم می‌توا...

کالاپلاست
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
صندلی انتظار 4 نفره متال پلاست کد 524
)
صندلی انتظار 4 نفره متال پلاست کد 524

صندلی انتظار انواع مختلفی دارد. مدل های یکنفره برای اداره‌ها و مطب پزشک انتخاب بهتری است. در اتاق پزشک صندلی مخصوص نشستن بیمار هم می‌توا...

کالاپلاست
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
صندلی انتظار 4 نفره پانچ کد H154
)
صندلی انتظار 4 نفره پانچ کد H154

صندلی انتظار انواع مختلفی دارد. مدل های یکنفره برای اداره‌ها و مطب پزشک انتخاب بهتری است. در اتاق پزشک صندلی مخصوص نشستن بیمار هم می‌توا...

کالاپلاست
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
صندلی انتظار 1 نفره پانچ کد H151
)
صندلی انتظار 1 نفره پانچ کد H151

صندلی انتظار انواع مختلفی دارد. مدل های یکنفره برای اداره‌ها و مطب پزشک انتخاب بهتری است. در اتاق پزشک صندلی مخصوص نشستن بیمار هم می‌توا...

کالاپلاست
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
صندلی انتظار 3 نفره پانچ کد H153
)
صندلی انتظار 3 نفره پانچ کد H153

صندلی انتظار انواع مختلفی دارد. مدل های یکنفره برای اداره‌ها و مطب پزشک انتخاب بهتری است. در اتاق پزشک صندلی مخصوص نشستن بیمار هم می‌توا...

کالاپلاست
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
صندلی انتظار 3 نفره پانچ کد F253
)
صندلی انتظار 3 نفره پانچ کد F253

صندلی انتظار انواع مختلفی دارد. مدل های یکنفره برای اداره‌ها و مطب پزشک انتخاب بهتری است. در اتاق پزشک صندلی مخصوص نشستن بیمار هم می‌توا...

کالاپلاست
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
صندلی انتظار 3 نفره پانچ با تشک کد FT253
)
صندلی انتظار 3 نفره پانچ با تشک کد FT253

صندلی انتظار انواع مختلفی دارد. مدل های یکنفره برای اداره‌ها و مطب پزشک انتخاب بهتری است. در اتاق پزشک صندلی مخصوص نشستن بیمار هم می‌توا...

کالاپلاست
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
صندلی انتظار 3 نفره ترانزیت با کف و پشت یک تکه کد N943G
)
صندلی انتظار 3 نفره ترانزیت با کف و پشت یک تکه کد N943G

صندلی انتظار انواع مختلفی دارد. مدل های یکنفره برای اداره‌ها و مطب پزشک انتخاب بهتری است. در اتاق پزشک صندلی مخصوص نشستن بیمار هم می‌توا...

کالاپلاست
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
صندلی انتظار 4 نفره اسمارت با تشک کد P824
)
صندلی انتظار 4 نفره اسمارت با تشک کد P824

صندلی انتظار انواع مختلفی دارد. مدل های یکنفره برای اداره‌ها و مطب پزشک انتخاب بهتری است. در اتاق پزشک صندلی مخصوص نشستن بیمار هم می‌توا...

کالاپلاست
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
مبل طرح ایتایایی کد Z200
)
مبل طرح ایتایایی کد Z200

صندلی انتظار انواع مختلفی دارد. مدل های یکنفره برای اداره‌ها و مطب پزشک انتخاب بهتری است. در اتاق پزشک صندلی مخصوص نشستن بیمار هم می‌توا...

کالاپلاست
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
صندلی انتظار 2 نفره پانچ با تشک کد FT252
)
صندلی انتظار 2 نفره پانچ با تشک کد FT252

صندلی انتظار انواع مختلفی دارد. مدل های یکنفره برای اداره‌ها و مطب پزشک انتخاب بهتری است. در اتاق پزشک صندلی مخصوص نشستن بیمار هم می‌توا...

کالاپلاست
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
صندلی انتظار 3 نفره وینر پشت فوم کد W233
)
صندلی انتظار 3 نفره وینر پشت فوم کد W233

صندلی انتظار انواع مختلفی دارد. مدل های یکنفره برای اداره‌ها و مطب پزشک انتخاب بهتری است. در اتاق پزشک صندلی مخصوص نشستن بیمار هم می‌توا...

کالاپلاست
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
صندلی انتظار 3 نفره کیکا کد N853
)
صندلی انتظار 3 نفره کیکا کد N853

صندلی انتظار انواع مختلفی دارد. مدل های یکنفره برای اداره‌ها و مطب پزشک انتخاب بهتری است. در اتاق پزشک صندلی مخصوص نشستن بیمار هم می‌توا...

کالاپلاست
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
صندلی انتظار 3 نفره وینر پشت فایبر کد W232
)
صندلی انتظار 3 نفره وینر پشت فایبر کد W232

صندلی انتظار انواع مختلفی دارد. مدل های یکنفره برای اداره‌ها و مطب پزشک انتخاب بهتری است. در اتاق پزشک صندلی مخصوص نشستن بیمار هم می‌توا...

کالاپلاست
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
صندلی انتظار 2 نفره وسط میز دار وینر || کد P223T
)
صندلی انتظار 2 نفره وسط میز دار وینر || کد P223T

صندلی انتظار انواع مختلفی دارد. مدل های یکنفره برای اداره‌ها و مطب پزشک انتخاب بهتری است. در اتاق پزشک صندلی مخصوص نشستن بیمار هم می‌توا...

کالاپلاست
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
)
تولید ونصب صندلی سینمایی سینما بهمن کاشان رض کو

تولید صندلی سینمایی ،نصب صندلی سینمایی ،بازسازی ونوسازی سالن سینمایی بهمن کاشان ،صندلی سینمایی استاندراد، صندلی سینمایی راحت،

گروه صنعتی رض کو
تولید کننده، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
)
تجهیز وطراحی سه بعدی سالن آمفی تئاتر وصندلی آمفی تئاتر مدل r1600 رض کو

صندلی آمفی تئاتر مدل r1600 ، تجهیز وطراحی سه بعدی سالن آمفی تئاتر ، نصب صندلی آمفی تئاتر خرید وقیمت صندلی آمفی تئاتر

گروه صنعتی رض کو
تولید کننده، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
)
صندلی مدل v60

راحت و با دوام

صندلی کافی شاب و بار مدل ( بوف) کلاف چوب فوم سرد (رویه چرمی )
)
صندلی کافی شاب و بار مدل ( بوف) کلاف چوب فوم سرد (رویه چرمی )

صندلی کافی شاب و بار مدل ( بوف )کلاف چوبی فوم سرد (رویه چرمی)

قیمت هر عدد: 1,100,000 ریال (20 بهمن 1395)
صندلی انتظار 3 نفره فایبرگلاس
)
صندلی انتظار 3 نفره فایبرگلاس

بسیار شکیل اسکلت فلزی قوی کفی و پشتی فایبر گلاس بزرگ گارانتی سه ساله

شرکت تمیز گستر اندیشان
تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
صندلی انتظار مدل  9006 پرتابل
)
صندلی انتظار مدل 9006 پرتابل

صندلی آمفی تئاتر بصورت پرتابل می باشد که می توان تعداد آن را افزایش داد.

قیمت هر عدد: 1,500,000 ریال (18 تير 1399)
صندلی آمفی تئاتر همایش گستر کیوار
تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
کرج
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
صندلی انتظار درنا
)
صندلی انتظار درنا

صندلی انتظار درنا سفید| سیاه| قرمز| صورتی| زرد| نارنجی| سبز| آبی| بنفش| زرشکی| سرمه ای| قهوه ای| نقره ای| طلایی| خاکستری

صندلی سینمایی سون
)
صندلی سینمایی سون

صندلی سینمایی با دسته جالیوانی ارایه به صورت تک پایه و دو پایه بهتریت کیفیت فوم و پارچه ترکیب رنگ با توجه به دکوراسیون سالن

صندلی انتظار(فرودگاهی) لیو مدل S68
)
صندلی انتظار(فرودگاهی) لیو مدل S68

صندلی انتظار(فرودگاهی) لیو مدل S68 - قابل ارائه در مدل های دو و چهار نفره - لطفا جهت اطلاع از موجودی کالا تماس بگیرید.

قیمت هر عدد: 8,260,000 ریال (14 مرداد 1396)
چوباکس
تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات
تهران
درخواست خرید یا کسب اطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی chevron_left
برو به صفحه  

جدیدترین اطلاعات "مبلمان و اثاثیه/مبلمان اداری و تجاری" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.