شرکت کالا کیفیت ستاک CALTESCO

تامین تجهیزات اندازه گیری,آزمون و کالیبراسیون, ارایه خدمات پس از فروش

استانداردها تراز كننده ميدان رقابت

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

ما در جهانی زندگی میكنیم كه دستخوش دگرگونی های ژرف در تمامی سطوح میباشد. نظام هایاقتصادی هیچگاه تا به این حد به یكدیگر وابسته نبوده اند. امروزه كالاهایی كه در یك بازارمصرف یافت می شوند دیگر صرفا «ساخت یك كشور نیستند » آنها «جهانی ساخته شده اند .»پیش از آنكه كالاها به دست مصارف كننده نهایی برسند، از كشورهای مختلفی عبور میكنند
كه نیروی كار انسانی یا تجهیزات مورد استفاده در آن ها سبب افزودن ارزش به محصول نهاییمی شوند.بنگاههای اقتصادی كوچك و متوسط كه از استانداردهای بین المللی بهره می گیرند، اخذ گواهیبرای محصولات خود را آسانتریافته و از قدرت رقابتی بهتر و امكان فروش در هر نقطه ای ازجهان برخوردار می شوند. با استفاده از استانداردهای بین المللی، بنگاه های اقتصادی كوچك ومتوسط قادر خواهند بود در زنجیره ارزش جهانی حضور داشته باشند و از مزیت انتقال فناوریسود برند.
كشورهایی كه استانداردهای بین المللی را در سیاست ها و مقررا خود وارد كرده اند بهتر می تواننداز مردم خود محافظت نمایند و برای انتخاب كالاهای با كیفیت فرصت بیشتری به آنان ارایهدهند.در جهان چند قطبی كه نفوذ و وزن اقتصادی نظام های در حال ظهور برمحور تغییر موازنه قدرتجهانی است، استانداردهای بین المللی سبب افزایش تجارت، چیرگی بر موانع كاذب كسب و كارو كمك به تراز كردن میدان رقابت می شوند.این امر موج افزایش توان رقابتی شركت ها، صنایع و نظا های اقتصادی را فراهم آورده، صادراترا برایشان آسان تر نموده و سب تنوع در سطوح ملی و بین المللی می شود.
مترجم :
فاطمه عرفانیان تقوایی
معاون دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

شرکت کالا کیفیت ستاک CALTESCO

تهران

نوع فعالیت

وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات

خدمات/محصولات

تامین تجهیزات اندازه گیری،آزمون و کالیبراسیون، ارایه خدمات پس از فروش، برگزاری آموزشهای تخصصی مترولوژی و کالیبراسیون، انجام خدمات کالیبراسیون، تعمیر و بازسازی تجهیزات کالیبراسیون، مشاوره جهت استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت، مشاوره رایگان جهت ساخت و تجهیز آزمایشگاه، اخذ نشان CE ، تامین استانداردهای بین المللی، مشاوره جهت اخذ علامت استاندارد ایران جهت محصولات، مشاوره جهت تدوین استاندارد کارخانه ای، ممیزی وصدورگواهینامه سیستمهای کیفیت ، مشاوره جهت استاندارد کارخانه ای، ثبت برند و علامت تجاری، برگزاری سمینارهای علمی

نوع مالکیت:

شرکت با مسئولیت محدود

دسته‌بندی محصولات