شرکت کالا کیفیت ستاک CALTESCO

تامین تجهیزات اندازه گیری,آزمون و کالیبراسیون, ارایه خدمات پس از فروش

BSI - NPL - UKAS معرفی نهادهای مسئول اندازه شناسی انگلستان UK

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

BSI - British Standards Institute

در بریتانیا، مسئولیت استانداردها با موسسه استانداردهای بریتانیا BSI  است. این مؤسسه در سال 1901 تأسیس
شده و با رویال چارتر از سال 1920 همکاری دارد، BSI گروه مستقل در همکاری نزدیک با واحد تجارت، نوآوریو مهارت ها BIS می باشد. BSI در بریتانیا و در سطح بین المللی فعالیت دارد.مسئولیت تأیید صلاحیت با سرویس تأیید صلاحیت بریتانیا UKAS می باشد که در سال 1995 به عنوان شرکتخصوصی غیرانتفاعی تشکیل شده است، گروه هایی که UKAS را تشکیل دادند ابتدا بخشی از BIS بودند.دفتر ملی اندازه گیریNMO ، که در سال 2009 تشکیل شده است، مسئول اندازه شناسی قانونی می باشد. آزمایشگاه ملی اوزان و مقیاس های NMO، مسئول سابق اندازه شناسی قانونی در NMO باقی می ماند. هیئت واحداستانداردهای تجاری، تشکیل شده در سال 1869 در سال1987 دوباره NMO نامگذاری شد.BIS نیز مسئول سیستم اندازه گیری ملی می باشد، و از طریق چهار مؤسسه ملی اندازه گیری تحقق یافت:

1- آزمایشگاه ملی فیزیک  NPL

2- شرکت با مسئولیت محدود LGC (که قبلا آزمایشگاه شیمی دان دولت نام داشت)

3- آزمایشگاه ملی مهندسی NEL 

4- NMO

هر چهار مؤسسه قبلا بخشی از DIUS بودند. NPL در سال 1901 تأسیس شد و از سال1995 به نفع DIUS توسط Serco Group plc فعالیت کرده است. LGC بیش از 150 سال پیش تأسیس شده است ودر سال 1996 خصوصی شد. NEL در سال 1947 ایجادشد و در سال 1995 بخشی از گروه TUV SUD شد. NELمسئول اندازه-گیری جریان است، LGC برای اندازه شناسی در شیمی و NPL نیز همه NMI های بریتانیا را در سطح بین المللی معرفی می کند.

نمادها و نهادهای ملی بریتانیا- cf UK

 - نهاد استانداردها BSI

- نهاد تأیید صلاحیت UKAS
- نهاد اندازه شناسی قانونی NMO
- موسسه ملی اندازه گیری NPL فیزیک
- LGC شیمی
- NEL جریان
- NMO قانون

عضویت ها و پیمان های بین المللی استانداردها
سازمان بین المللی استانداردسازی ( BSI (ISO
کمیسیون بین المللی الکتروفنی( BSI (IEC

تایید صلاحیت
نهاد بین المللی تایید صلاحیت ( UKAS (IAF
قرارداد شناسایی چندجانبه ( 22 IAFMLA (IAF ژانویه 1998 کیفیت
19 اکتبر 2004 محیط زیست
19 اکتبر 2004 محصول
اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگا هها ( UKAS (LIAC
قرارداد شناسایی متقابل ( ILACMRA (ILAC آزمون 2 نوامبر 2000
کالیبراسیون 2 نوامبر 2000

اندازه شناسی
سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی ( NMO (OIML
کنوانسیون متر ( BIPM ) امضا شده در سال 1875
قرارداد شناسایی متقابل ( CIPM MRA (CIPM امضا شده در اکتبر 1999

گروه های منطقه ای
استانداردها
کمیته اروپایی نرمال سازی ( BSI (CEN
کمیته اروپایی الکتروفنی نرمال سازی( BSI (CENELEC

تایید صلاحیت
اتحادیه اروپایی برای تایید صلاحیت UKAS
اندازه شناسی قانونی WELMEC NMO
اندازه شناسی علمی NMO
انجمن اروپایی مؤسسات ملی اندازه شناسی ( NPL (EURAMET

اطلاعات بیشتر
استانداردها: BSI
تأیید صلاحیت: UKAS
اندازه شناسی قانونی: NMO
اندازه شناسی: NPL
سرمایه گذاری و تجارت: UKT

تاریخچه NPL

آزمایشگاه ملی فیزیک ( NPL ) در سال 1900 برایاستانداردسازی و تأیید دستگاه های اندازه گیری، آزمون مواد و تعیین ثابت های بنیادی فیزیک تأسیس شد. NPL یکی از قدیمی ترین آزمایشگاه های استانداردسازی در جهان می باشد.
در سال HRH ،1902 پادشاه والز، شاه جورج V، از واژه هایی استفاده کرد که به عنوان واژه های مؤثر موردقبول واقع شده
است، اهداف به صورت غیررسمی به قرار زیر می باشد:« من معتقدم که در آزمایشگاه ملی فیزیک، اولین نمونه مشارکت کشور در تحقیق علمی را داریم – هدف این طرح، آوردن دانش علمی در زندگی تجاری و صنعتی روزانه ما می باشد.
تا مانع بین تئوری و عمل از بین برود و در اتحاد بین علم و تجارت مؤثر باشد. 

ابتدا، توسعه kew observatorg تصور می شد که در اطراف پارک old Deer در ریچموند قرار داشت، و برای 18 سال
اول از پیدایش آن، NPL تحت کنترل جامعه سلطنتی بود. از زمان برقراری اش، کار تحقیقاتی در NPL شامل همه شاخه های فیزیک، نور، الکتریسیته، مغناطیس، ارتباطات رادیویی، مهندس، فلزشناسی، هوانوردی و طراحی کشتی بوده است. بسیاری از دانشمندان معروف بریتانیا در NPL کار کرده اند از جمله، آلان تورینگ، لوییز اِسِن و دونالد دیویس.
برخی از قابل توجه ترین موفقیت ها و پیشرفت های انجامشده در NPL شامل اختراع موتور کامپیوتر اتوماتیکACE جعبه کلید سوئیچ ، را دارد ساعت اتمی می باشد.

Bushy House خانه بوته ای

خانه بوته ای، خانه ای در شکل های تاریخی قابل توجه مختلف پیشنهاد شده به جامعه سلطنتی به عنوان مکانی برای
آزمایشگاه ملی فیزیک بود.خانه بوته ای در سال های 1663 - 1661 توسط ادوارد بروگر، یکی از دامادهای شاه بدچامبر ساخته شد. اصل خانه موجود توسط ویلیام ساموئل، یکی از معماران دادگاه چارلز دوم طراحی شد. خانه بوته ای نمونه کلاسیک نوع خانه ای است که در انگلستان بعد از بازسازی، شیک و پررونق شد. خانه بوته ای بعد از مرگ پراگر در سال 1713 ، این خانه به دست بزرگان متعددی افتاد، از جمله Lord North، Duc de Nemours و شاه آینده انگلستان. در 24 نوامبر سال 1900 بود که جامعه سلطنتی، نامه ای از Windsor Caste دریافت کرد که زمینی به مساحت 22 آکر، برای نیازهای NPL تا سال 1920 کافی بود، در آن زمان آنها گسترش محل تا اندازه امروزی اش را آغاز کردند.

NPL چیست؟

NPL ، مؤسسه ملی اندازه گیری بریتانیا می باشد و مهم ترین مرکز عالی در توسعه و بکارگیری دقیق ترین استانداردهای اندازه گیری علم و فنآوری در جهان می باشد.خانه بوته ای و NPL دو آزمایشگاه علم و فنآوری ملیباشد که کار در تجارت و دولت را به سود ملی قبول میکند و تأثیر اقتصادی و اجتماعی را از طریق علم اندازه گیری در رده جهانی،نوآوری بکار رفته در پژوهش و خدمات اطلاعاتی ارائه میدهد.

مأموریت
قابلیت اندازه گیری را ایجاد کند که مبنای ترقی بریتانیا و کیفیت زندگی را تشکیل دهد.
استراتژی
• ارائه خدمات اطلاعاتی -دانش- و علم پاسخگوی عالی
• وضعیت ملی و بین المللی و نفوذ: مؤسسه برتر اندازه گیری ملی
• NMI که به بهترین نحو، تأثیر اقتصادی و اجتماعی را اثبات می کند
• رشد ارگانیک و تغییر درجه ابتکار عمل ها برای ایجاد تجارت پایدار و در حال رشد
برای بیش از یک قرن NPL ،استانداردهای اولیه ملی را توسعه و حفظ کرده است.این استانداردها مبنای زیرساخت قابلیت ردیابی سیستماندازه گیری ملی را در سرتاسر بریتانیا و جهان تشکیل می دهندو درستی و انسجام اندازه گیری را تضمین می کند. NPL تضمینمی کند که علم و فنآوری اندازه گیری پیشرفته و جدید، تأثیر مثبتی در دنیای واقعی دارند. NPL ، راه حل های اندازه گیریمهمی را در جهان ارائه می دهد که در توسعه و پژوهش تجاریحیاتی هستند و در موفقیت های تجاری در بریتانیا و جهانپشتیبانی می نماید.اندازه گیری خوب، کیفیت و بهره وری را افزایش می دهد ومبنای اعتماد مصرف کننده و تجارت -خرید و فروش- را تشکیلمی دهد و برای نوآوری حیاتی می باشد. ما پژوهش انجام می دهیمو مهارت مان را با دولت تجارت و جامعه به اشتراک می گذاریمتا به افزایش و ارتقاء عملکرد اقتصادی و کیفیت زندگی کمککنیم. اندازه گیری های NPL کمک می کند زندگی ها حفظ شود واز محیط حفاظت شود، تا شهروندان بتوانند احساس امنیت و آرامشکنند و از کمپانی ها و تجارت بین المللی نیز جهت نوآوری پشتیبانیو حمایت می نماید.پشتیبانی در زمینه هایی چون توسعه درمان های پزشکی پیشرفته و
پایش محیط زیست که به تضمین کیفیت بهتر زندگی کمک می کند.در NPL بیش از 500 دانشمند مشغول به کار هستند و در جنوب غربی لندن واقع است. این آزمایشگاه به مساحت36000 مترمکعب می باشد. در این ساختمان 388 آزمایشگاه
علمی اندازه گیری پیشرفته و بسیار وسیع جهان وجود دارد.آزمایشگاه ملی فیزیک به نفع دفتر ملی اندازه گیری توسط مدیریتمحدود کل شرکت های تابع Serco Group PLC اداره می شود.دیوید ویلتس، وزیر کشور برای علم و دانشگاه ها، تصمیم خودرا درباره عملیات های آتی NPL از سال 2014 اع الم کردهاست، هنگام انعقاد قرارداد جاری با مالکیت دولت به عنوان مقاطعه کار و با اجرای Serco Group PLC ، تا پایان قرارداد.

سیستم اندازه گیری ملی  NMS
سیستم اندازه گیری ملی ( NMS ) شبکه ای از آزمایشگاه ها و پروسه هایی است که استانداردهای اندازه گیری و وسایل آزمونکالیبراسیون را تهیه می کنند. زیرساخت اندازه گیری را حفظ می کند. وضعیت اندازه گیری بریتانیا را در سطح بین المللی نشان می دهد و بر توسعه استانداردها تأثیر می گذارد.NMS بوسیله واحد تجارت، نوآوری و مهارت ها ( BIS ) تأمینبودجه می شود و از نوآوری در تجارت بوسیله اثبات قبولپروسه ها و محصولات جدید پشتیبانی می کند، زمان های
طراحی و توسعه را کاهش می دهد و پیشرفت ها در محصولموجود را امکان پذیر می سازد.NMS ، دانش و اطلاعات اندازه گیری را از طریق رویدادها،تحقیق، مطالعات موردی، آموزش، خبرنامه ها، مشاوره و راهنماها به جامعه اندازه گیری گسترده تر اشاعه می دهد.

منبع:

http://www.npl.co.uk

اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

شرکت کالا کیفیت ستاک CALTESCO

تهران

نوع فعالیت

وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات

خدمات/محصولات

تامین تجهیزات اندازه گیری،آزمون و کالیبراسیون، ارایه خدمات پس از فروش، برگزاری آموزشهای تخصصی مترولوژی و کالیبراسیون، انجام خدمات کالیبراسیون، تعمیر و بازسازی تجهیزات کالیبراسیون، مشاوره جهت استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت، مشاوره رایگان جهت ساخت و تجهیز آزمایشگاه، اخذ نشان CE ، تامین استانداردهای بین المللی، مشاوره جهت اخذ علامت استاندارد ایران جهت محصولات، مشاوره جهت تدوین استاندارد کارخانه ای، ممیزی وصدورگواهینامه سیستمهای کیفیت ، مشاوره جهت استاندارد کارخانه ای، ثبت برند و علامت تجاری، برگزاری سمینارهای علمی

نوع مالکیت:

شرکت با مسئولیت محدود

دسته‌بندی محصولات