شرکت کالا کیفیت ستاک CALTESCO

تامین تجهیزات اندازه گیری,آزمون و کالیبراسیون, ارایه خدمات پس از فروش

BIPM چیست ؟ سازمان بین المللی اوزان و مقیاس ها را بهتر بشناسیم

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

BIPM چیست ؟

BIPM سازمان بین دولتی تأسیس شده توسط کنوانسیون متر می باشد که از طریق آن کشورهای عضو درباره موضوعات مرتبط با علم اندازه گیری و استانداردهای اندازه گیری فعالیت می کنند.

مأموریتBIPM:

تضمین و ترغیب قابلیت مقایسه اندازه گیریها درسطح جهان می باشد، از جمله ایجاد سیستم بین المللی منسجم یکاها برای:
• نوآوری و کشف علمی؛
• تجارت بین المللی و تولید صنعتی؛
• حفظ کیفیت زندگی و محیط زیست جهانی.
نقش انحصاریBIPM براساس خصیصه بی طرفی و بین المللی اش  می باشد که آن را قادر می سازد تا :

• وقوف و بهبود سیستم اندازه گیری جهانی را هماهنگ کند تا اطمینان حاصل شود که نتایج اندازه گیری قابل مقایسه و دقیق ارائه می شود؛
• فعالیت های فنی و علمی منتخبی را تقبل کند که در آزمایشگاه های خودش از سوی کشورهای عضو به طور مؤثر انجام می شوند؛
• ارتقاء اهمیت اندازه شناسی در علم، صنعت و جامعه به ویژه از طریق همکاری با سازمان های بین دولتی دیگر و هیئت های بین المللی و در اجلاس بین المللی.

 نقش انحصاری BIPM آن را قادر می سازد مأموریتش را با توسعه زیرساخت سازمان یافته و فنی سیستم بین المللی یکاها، به عنوان (SI) بعنوان مبنایی برای قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری در سطح جهان به انجام برساند. این هدف از طریق فعالیت های تکنیکی (فنی) در آزمایشگاه ها واز طریق هماهنگی بین المللی صورت حاصل می شود.

اهداف BIPM

• برقراری و حفظ استانداردهای مرجع مناسب برای استفاده براساستعداد محدود مقایسات کلیدی بین المللی در بالاترین سطح؛
• هماهنگ سازی مقایسات بین المللی استانداردهای اندازه گیری ملی ازطریق کمیته های مشورتیCIPM  به عهده گرفتن نقش هماهنگ سازی آزمایشگاه برای مقایسات منتخب که بالاترین اولویت را دارند و انجام کار علمی لازم برای امکان-پذیر ساختن این کار؛
• مهیا کردن کالیبراسیون های منتخب برای کشورهای عضو؛
 • هماهنگ کردن فعالیتهابینNMI هایکشورهای عضو ، مثلا از طریقCIPM MRA و ارائه خدمات فنی برای پشتیبانی از آن ها؛ 
• برقراری ارتباط لازم با سازمان های بین دولتی مربوطه و گروه های بین المللی دیگر هم به طور مستقیم و هم از طریق کمیته های مشترک؛
• سازمان دهی و تشکیل جلسات علمی جهت شناسایی پیشرفت های آینده در سیستم اندازه گیری جهانی موردنیاز برای برآوردن نیازهای اندازه گیری آینده و حال در صنعت، علم و جامعه؛
• اطلاع رسانی از طریق نشریات و جلسات، جامعه علمی، جامعه علمی وسیع تر و تصمیم گیرندگان در خصوص موضوعات مرتبط بااندازه شناسی و مزایای آن.

کنفرانس عمومی اوزان و مقیاس ها

 کنفرانس عمومی اوزان و مقیاس ها(CGPM) متشکل از نماینده های دولت های کشورهای عضو و ناظران از کشورهای وابسته CGPM می باشد.

کنفرانس عمومی، گزارش کمیته بین المللی اوزان و مقیاس ها(CIPM) را در خصوص کار انجام شده دریافت می کند. این کنفرانس آرایش های مورد نیاز را بررسی می کند و مورد بحث قرار می دهد تا از انتشار و بهبودسیستم بین المللی یکاها SI طمینان حاصل شود. نتایج موارد تعیین شده اندازه شناختی بنیادی و تفکیک پذیری های علمی مختلف در حوزه
بین المللی را تایید می کند و درباره همه موضوعات مهم مرتبط با سازمان  و توسعهBIPM  از جمله دوتاسیون BIPM تصمیم گیری می کند. 
CGPM معمولا هرچهارسال یکبار در پاریس برگزار می شود. بیست و  پنجمین جلسه آن از 18 تا 20 نوامبر 2014 برگزار گردید.

کشورهای عضو و اعضای پیوسته

از 29 ژانویه سال 2014 ،56کشور عضوBIPM و 39 کشور وابسته و ، نظام های اقتصادی در کنفرانس عمومی وجود دارند

کمیته های مشورتی
 در طول سال هاCIPM تعدادی کمیته مشورتی تشکیل داده است ،که کارشناسان جهان را در زمینه های تخصصی آنها به عنوان مشاوردر موضوعات علمی و فنی گردهم آورده است. در بین کارهای این کمیته ها، بررسی مفصل پیشرفت ها در علم فیز یکی است که مستقیماً بر شناسایی، ،اندازه شناسی، آماده سازی پیشنهادات برای مباحثه در CIPM برنامه ریزی و اجرای مقایسات کلیدی استانداردهای ملی اندازه گیری و پیش بینی مشاوره در BIPM درباره کار علمی در آزمایشگاه های CIPM  تأثیر می گذارد. کمیته ها در فواصل نامنظم تشکیل می شوند. رئیس هر کمیته توسط CIPM تعیین می شود.و معمولاً عضوی از CIPM است. اعضاءی (مؤسسات یا گروه های دیگر)  کمیته ها مورد قبولCIPM  می باشند و   اعضاء، نماینده های منتخب خود را اعزام می کنند.

خلاصه:
کمیته مشورتی برای آکوستیک ، فراصوت و ارتعاش : CCAUV
کمیته مشورتی برای الکتریسته و مغناطیس : CCEM
کمیته مشورتی برای طول : CCL
کمیته مشورتی برای جرم و کمیت های مربوطه : CCM
کمیته مشورتی برای فوتومتری و رادیومتری : CCPR
کمیته مشورتی برای مقدار ماده - اندازه شناسی در شیمی : CCOM
کمیته مشورتی برای پرتو یونساز : CCRI
          بخش  I   بخش II   بخش III
کمیته مشورتی برای دماسنجی : CCT
کمیته مشورتی برای زمان و فرکانس : CCTF
کمیته مشورتی برای یکاها : CCU

منبع:

www.BIPM.com

اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

شرکت کالا کیفیت ستاک CALTESCO

تهران

نوع فعالیت

وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات

خدمات/محصولات

تامین تجهیزات اندازه گیری،آزمون و کالیبراسیون، ارایه خدمات پس از فروش، برگزاری آموزشهای تخصصی مترولوژی و کالیبراسیون، انجام خدمات کالیبراسیون، تعمیر و بازسازی تجهیزات کالیبراسیون، مشاوره جهت استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت، مشاوره رایگان جهت ساخت و تجهیز آزمایشگاه، اخذ نشان CE ، تامین استانداردهای بین المللی، مشاوره جهت اخذ علامت استاندارد ایران جهت محصولات، مشاوره جهت تدوین استاندارد کارخانه ای، ممیزی وصدورگواهینامه سیستمهای کیفیت ، مشاوره جهت استاندارد کارخانه ای، ثبت برند و علامت تجاری، برگزاری سمینارهای علمی

نوع مالکیت:

شرکت با مسئولیت محدود

دسته‌بندی محصولات