شرکت کالا کیفیت ستاک CALTESCO

تامین تجهیزات اندازه گیری,آزمون و کالیبراسیون, ارایه خدمات پس از فروش

TÜBİTAK UME موسسه ملی اوزان و مقیاسهای ترکیه - بخش دوم

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی

 به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار مطالعه اندکی در ادامه مقاله افزوده شده باشد ... باتشکر از صبر و شکیبایی شما خوانندگان گرامی

منبع: سایت رسمی موسسه تحقیقات علمی و فن آوری ترکیه TUBITAK

ادامه از مقاله قبلی ...آشنایی  با موسسه ملی اوزان و مقیاسها در ترکیه   TÜBİTAK UME

2-1-آزمایشگاه های ولتاژ  High Voltage

TUBITAK UME دارای آزمایشگاه ولتاژ بالا  می باشد که قابلیت انجام تمام آزمونهای "های ولتاژ"  AC، DC و شوک Impulse الکتریکی و کالیبراسیون در آزمایشگاه و یا در سایت را دارا بوده که سرویسهای این آزمایشگاه عبارت است از:

DC high voltage measurement system calibrations up to 400 kV -

AC high voltage measurement system calibrations up to 400 kV -

lightning impulse high voltage measurement system calibrations up to 1000 kV -

Switching impulse high voltage measurement system calibrations up to 850 kV -

Partial discharge (PD) detector calibrations -

Partial discharge (PD) calibrator calibrations -

  Partial discharge (PD) measurements of electromechanical devices under high voltage -

High voltage capacitance standard calibrations -

High voltage capacitance measurement device calibrations - Capacitance measurements of electromechanical devices under high voltage -

- آزمایشگاه "های ولتاژ" TUBITAK UME همچنین آزمونهای ولتاژ بالا دستگاه های الکترومکانیکی را  مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی انجام میدهد. - آزمایشگاه "های ولتاژ" TUBITAK UME طراحی و ساخت تجهیزات ذیل را نیز انجام میدهد: DC high voltage dividers, AC high voltage dividers, lightning and switching impulse high voltage dividers, lightning and switching impulse calibrators, lightning and switching impulse measurement and analysis  systems, AC and DC high voltage special voltmeters

3-1-آزمایشگاه امپدانس  Impedance

در آزمایشگاه امپدانس ، آزمونهای امپدانس DC (مقاومت اهمی) و آزمونهای امپدانس AC فرکانس پایین انجام میشود. آزمایشگاه امپدانس به دو بخش، تقسیم شده است :

1- آزمایشگاه امپدانس DC

2-  آزمایشگاه خازن Capacitance

آزمایشگاه امپدانس DC

قابلیت ردیابی DC resistance measurements میرسدبه Quantum Hall Resistance Standard که در UME ساخته شده.

قابلیت ردیابی AC resistance measurements میرسد به calculable AC resistors

Inductance measurements انجام می شود توسط :

primary level using a Maxwell-Wien Inductance Measurement Bridge

قابلیت ردیابی capacitance standards میرسد به استانداردهای BIPM که البته در BIPM  نیز کالیبره شده اند.

گستره DC resistance measurements  برابراست با: µΩ 100  to TΩ100  که البته برای گستره: 1GΩ to 100 TΩ توسط یک پل وتستون ساخته شده در TÜBİTAK UME انجام میشود. در حالیکه اندازه گیری امپدانس DC تا 1 GΩ انجام میشود توسط پل های کاری و تجاری معمولی.

اندازه گیری جریانهای پایین تا 2 pA توسط مقاومتهای گران قیمت high value resistors انجام میشوند.

آزمایشگاه خازن Impedance 

قابلیت ردیابی AC resistance measurements میرسد به Quantum Hall Resistance Standard

با این توضیح که مقادیر مقاومت AC محاسبه شده است با استفاده از مقادیر DC که این مقادیر DC قابل ردیابی به استاندارد مقاومت کوانتومی هال می باشند.

اندازه گیری مقاومت AC معمولا برای کالیبراسیون RLC meter ها استفاده می شود. این اندازه گیری در گستره بین 10 اهم تا 2 مگا اهم در TUBITAK UME انجام شده است.

قابلیت ردیابی capacitance measurements میرسد به Fused-Silica capacitors که خود آنها توسط BIPM کالیبره شده اند

برای کالیبراسیون خازنها تا گستره 1 میکرو فاراد از پل های معمولی - تجاری استفاده می شود. اما برای گستره 1 میکروفاراد تا 1 میلی فاراد از پلهای دقیقی استفاده می شود که در UME استفاده میشوند.

در UME فرکانس اندازه گیری خازنها تا 30MHZ می باشد.

قابلیت ردیابی inductance measurements میرسد به Maxwell-Wien Bridge  که با استفاده از خازن و مقاومت AC بدست آمده است. و پل ماکسول-وین در UME مستقر می باشد.

گستره اندازه گیری اندوکتانس از 100 میکرو هانری تا 10 هانری می باشد. البته اندازه گیری اندوکتانس در مقیاس نانو هانری هم اخیرا (2015) توسط UME فابل انجام می باشد.

AC voltage ratio measurements are generally used for inductive voltage dividers and strain gauge indicators/calibrators

قابلیت ردیابی AC voltage ratio measurements میرسد به Maxwell-Wien primary level inductive voltage divider calibration system که در UME ساخته شده است.

علاوه بر خدمات کالیبراسیون، تجهیزات استاندارد نظیر DC resistance standards, current shunts, capacitance standards and inductive voltage dividers در آزمایشگاه امپدانس ساخته شده است و قابل ارائه و فروش می باشد. 

**********

4-1-آزمایشگاه مغناطیس Magnetics Laboratory

فعالیت اساسی آزمایشگاه مگنت کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری میدان مغناطیسی و همچنین آزمون خصوصیات مواد مغناطیسی است. باید گفت که در این زمینه آزمایشگاه ملی ترکیه National Standard می باشد و  قابلیت ردیابی به استانداردهای ثانویه بین المللی دارد.

استانداردهای اولیه Primary در این آزمایشگاه (NMR Teslameter) آنرا را قادر ساخته تا در گستره 0.35 تسلا تا 3.4 تسلا  با عدم قطعیت گسترده 7ppm  اندازه گیری میدان مغناطیسی را انجام دهد.

کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری میدان مغناطیسی

کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری میدان مغناطیسی از 0 میلی تسلا تا 10 میلی تسلا با استفاده از هلمهولتز کویل Helmholtz coil انجام میشود. و از 10 میلی تسلا تا 180 میلی تسلا با استفاده از spilt-field coil انجام میشود.

کالیبراسیون تا گستره 2 تسلا هم با ایجاد میدان مغناطیسی DC توسط یک الکترومگنت انجام میشود.

عدم قطعیت کالیبراسیون در این آزمایشگاه بصورت زیر می باشد:

 0.3% ................................. for 0 mT - 10 mT DC  &  0 mT - 5 mT AC range 

35% - 0.5% .......................for  10 mT - 180 mT DC range

0.2% ..................................for 180 mT - 2000 mT DC range

اندازه گیری magnetic flux شار مغناطیسی در گستره 10-6-1 Wb با عدم قطعیت 0.09% انجام میشود.

کالیبراسیون کویلهای میدان مغناطیسی DC بصورت زیر انجام میشود:

 0.2%  عدم قطعیت .................................گستره 30 mT/A تا 50 mT/A 

 0.2%  عدم قطعیت .................................گستره 0 T تا 1 T 

کالیبراسیون کویلهای میدان مغناطیسی AC بصورت زیر انجام میشود:

 0.26%  عدم قطعیت .................................گستره 0 T تا 5 T 

آزمون خصوصیات مواد مغناطیسی

آزمون خصوصیات مواد مغناطیسی با استفاده از دستگاه (VSM (Vibrating Sample Magnetometer و

دستگاه (SQUID (Superconducting Quantum Interference Magnetometer انجام میشود. با استفاده از این تجهیزات 

پارامترهای اساسی زیر آزمون میشوند: 

(Magnetic permeability (m

(Saturation magnetization (MS

(Coercive field (HC

(Remanent magnetization (Mr

تجهیزات VSM and SQUID magnetometers اشاره شده در بالا ، خودشان کالیبره میشوند توسط موادی نظیر nickel و palladium که specific magnetization نامیده میشوند و قابل ردیابی تا استانداردهای اولیه بین المللی هستند و توسط گواهینامه های شان تایید میشوند.

دستگاه SQUID  میتواند اندازه گیری نماید با عدم قطعیت 0.1% در دمای بین 1.9 کلوین تا 400 کلوین در گستره 0T تا 5T و magnetic moments در گستره 0.000125 emu - 1.25  to  emu

 علاوه بر اینها، آزمایشگاه مغناطیس مجهز شده است با یک سیستم تصویری Magnetooptic برای مشاهده مستقیم میدان مغناطیسی و توزیع فضایی در سطح مواد مغناطیسی . اصل بهره برداری از این سیستم در اثر فارادی است، به عنوان مثال چرخش جهت قطبش نور پلاریزه عبور از یک میدان مغناطیسی.

5-1-آزمایشگاه تجهیزات پزشکی Medical metrology Laboratory

آزمایشگاه اندازه گیری دقیق پزشکی TUBITAK UME به طور رسمی توسط تصمیم هیئت علمی TUBITAK در 6 دسامبر سال 2014 تاسیس شد . هدف اصلی UME از تاسیس آزمایشگاه اندازه گیری دقیق پزشکی، ایجاد قابلیت ردیابیتجهیزات پزشکی، به سیستمهای اندازه گیری بین المللی از طریق مقایسه های بین المللی و تامین وحدت اندازه گیری از طریق اشاعه قابلیت ردیابی به آزمایشگاه سطح پایین تر در داخل کشور یا خارج از کشور از طریق خدمات کالیبراسیون بوده است. هدف بعدی آن ایجاد فعالیتهای آزمایشگاهی است که برای پروژه های تحقیقاتی در راستای اولویت های ملی و خواسته های ذینفعان کاربرد دارد. در این زمینه، آزمایشگاه اندازه گیری دقیق پزشکی TUBITAK UME به عنوان یک شریک در پروژه های تحقیقاتی انجام شده در برنامه تحقیق علم اوزان ومقادیر اروپا شرکت دارد(EMRP.)

دامنه فعالیت این آزمایشگاه عبارت است از:

•حصول اطمینان از قابلیت ردیابی اندازه گیری دستگاه های مورد استفاده در زمینه سلامت و مطالعه قابلیت اطمینان
• تولید مواد مرجع گواهی برای اندازه گیری های بالینی
• طراحی و تولید کالیبراتور تجهیزات پزشکی
• آموزش عملی برای انجام حرفه ای کالیبراسیون دستگاه های پزشکی
• اجرای پروژ هایی جهت استفاده از تکنیک های مافوق صوت در حوزه سلامت
• انجام آزمونهای عملی شنوایی سنجی

سرویس های کالیبراسیون و اندازه گیری تجهیزات پزشکی UME شامل موارد زیر می شود:

 Patient Simulator Calibrations
Defibrillator/Pacer Analyzer Calibrations
Electrical Safety Analyzer Calibrations
Pulse-Oximetry Analyzer Calibrations
 Infusion Pump Analyzer Calibrations
 Gas Flow Analyzer Calibrations
 Electrosurgey Analyzer Calibrations
 Hearing Aid Performance Tests
 Measurement Systems for Ultrasonic Applications in the Health Field
 (Standard Reference Materials (SRM

**********

ادامه دارد ...

 

اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

شرکت کالا کیفیت ستاک CALTESCO

تهران

نوع فعالیت

وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات

خدمات/محصولات

تامین تجهیزات اندازه گیری،آزمون و کالیبراسیون، ارایه خدمات پس از فروش، برگزاری آموزشهای تخصصی مترولوژی و کالیبراسیون، انجام خدمات کالیبراسیون، تعمیر و بازسازی تجهیزات کالیبراسیون، مشاوره جهت استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت، مشاوره رایگان جهت ساخت و تجهیز آزمایشگاه، اخذ نشان CE ، تامین استانداردهای بین المللی، مشاوره جهت اخذ علامت استاندارد ایران جهت محصولات، مشاوره جهت تدوین استاندارد کارخانه ای، ممیزی وصدورگواهینامه سیستمهای کیفیت ، مشاوره جهت استاندارد کارخانه ای، ثبت برند و علامت تجاری، برگزاری سمینارهای علمی

نوع مالکیت:

شرکت با مسئولیت محدود

دسته‌بندی محصولات