شرکت کالا کیفیت ستاک CALTESCO

تامین تجهیزات اندازه گیری,آزمون و کالیبراسیون, ارایه خدمات پس از فروش

مقالات

PMELمرکز کالیبراسیون/تعمیر تجهیزات اندازه گیری نیروی هوایی آمریکا-بخش اول

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار م...

PMELمرکز کالیبراسیون/تعمیر تجهیزات اندازه گیری نیروی هوایی آمریکا-بخش اول
TÜBİTAK UME موسسه ملی اوزان و مقیاسهای ترکیه - بخش اول

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار م...

TÜBİTAK UME موسسه ملی اوزان و مقیاسهای ترکیه  - بخش اول
TÜBİTAK UME موسسه ملی اوزان و مقیاسهای ترکیه - بخش دوم

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی  به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در ه...

TÜBİTAK UME موسسه ملی اوزان و مقیاسهای ترکیه  - بخش دوم
TÜBİTAK UME موسسه ملی اوزان و مقیاسهای ترکیه - بخش سوم

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی  به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هر...

TÜBİTAK UME موسسه ملی اوزان و مقیاسهای ترکیه  - بخش سوم
ALPACسازمان همکاریهای تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا اقیانوسیه

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار م...

ALPACسازمان همکاریهای تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا اقیانوسیه
INRIM موسسه ملی تحقیقات اندازه شناسی ایتالیا

ترجمه و تالیف و تایپ : احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار ...

INRIM موسسه ملی تحقیقات اندازه شناسی ایتالیا
Cofrac اندازه شناسی قانونی و تائید صلاحیت در فرانسه

1- مقدمه امروزه، معمولاً تصدیق می شود که تائید صلاحیت معیار و محکی برای یک نهاد محسوب می شود تا صلاحیت خودرا در همه زمینه هایی که می تواند به کار رود، نشان دهند.  

Cofrac اندازه شناسی قانونی و تائید صلاحیت در فرانسه
NABL مرکز ملی تایید صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون هندوستان

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار م...

NABL مرکز ملی تایید صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون هندوستان
OIML چیست ؟سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی

OIML چیست ؟ سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی که سازمان معاهده بین دولتی می باشد که:• توسعه مقررات، استانداردهای نمونه و مدارک مربوطه جهت استفاده توسط صنعت و مراجع اندازه ش...

OIML چیست ؟سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی
BIS موسسه استاندارد هندوستان - Bureau of Indian Standards-بخش اول

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار م...

BIS موسسه استاندارد هندوستان  - Bureau of Indian Standards-بخش اول
NPL چیست؟ تاریخچه NPL

تاریخچه NPL آزمایشگاه ملی فیزیک ( NPL ) در سال 1900 برای استانداردسازی و تأیید دستگاه های اندازه گیری، آزمون مواد و تعیین ثابت های بنیادی فیزیک تأسیس شد. NPL یکی از قدیمی ترین آزمایشگاه ...

NPL چیست؟ تاریخچه NPL
BSI - NPL - UKAS معرفی نهادهای مسئول اندازه شناسی انگلستان UK

BSI - British Standards Institute در بریتانیا، مسئولیت استانداردها با موسسه استانداردهای بریتانیا BSI  است. این مؤسسه در سال 1901

BSI - NPL - UKAS معرفی نهادهای مسئول اندازه شناسی انگلستان UK
DIN-VDE-PTB نهادهای مسئول اندازه شناسی در آلمان

DIN - VDE دو نهاد استاندارد ملی در آلمانVDE و DIN هستند .  DIN نماینده انحصاری در ISO می باشد.  اما برای استانداردهای الکتریکی، نماینده IEC ,DKE می باشد، که سازمان مشترک ...

DIN-VDE-PTB نهادهای مسئول اندازه شناسی در آلمان
BIPM چیست ؟ سازمان بین المللی اوزان و مقیاس ها را بهتر بشناسیم

BIPM چیست ؟ BIPM سازمان بین دولتی تأسیس شده توسط کنوانسیون متر می باشد که از طریق آن کشورهای عضو درباره موضوعات مرتبط با علم اندازه گیری و استانداردهای اندازه گیری فعالیت ...

 BIPM چیست ؟ سازمان بین المللی اوزان و مقیاس ها را بهتر بشناسیم
CBWM دفتر مرکزی اوزان و مقیاس ها - تایلند

تاریخچهصدها سال پیش تایلند اولین سیستم ا وزان و مقیاس هایش را اجرا کرد. علاوه بر سیستم سیامس سنتی خودش،بسیاری از سیستم های خارجی نیز برای تجارت بین تایلند و کشورهای خارجی استفاده می شدند....

CBWM دفتر مرکزی اوزان و مقیاس ها - تایلند
کالیبراسیون پمپهای تزریق (اینفیوژن)-تالیف: سهرابی/مدیرعامل کالا کیفیت ستاک

تالیف: سهرابی/مدیرعامل کالا کیفت ستاک پمپ تزريق  Infusion Pumpبا پيشرفت پزشكي و داروسازي هم تنوع داروها افزايش يافت و هم نحوه استفاده از آنها متنوعتر و در بسيار

کالیبراسیون پمپهای تزریق (اینفیوژن)-تالیف: سهرابی/مدیرعامل کالا کیفیت ستاک
کالیبراسیون دستگاه ونتیلاتور (تنفس مصنوعی)-تالیف: سهرابی/ مدیرعامل کالا کیفیت ستاک

تالیف: سهرابی/ مدیرعامل کالا کیفیت ستاک ونتيلاتور ventilator دستگاهي است كه تنفس را براي بيماراني كه به طور طبيعي قادر به تنفس نبوده يا احتياج به كمك دارند، فراهم مي نمايد. ونتيلاتور با استفا...

کالیبراسیون دستگاه ونتیلاتور (تنفس مصنوعی)-تالیف: سهرابی/ مدیرعامل کالا کیفیت ستاک
TATA MOTORS غول خودرو سازی هند-بخش اول

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار م...

 TATA MOTORS غول خودرو سازی هند-بخش اول
نقش اندازه شناسی در فعالیت های روزمره - ابوالقاسم پرند

تالیف: آقای مهندس ابوالقاسم پرند  رییس انجمن اندازه شناسی،کالیبراسیون و آزمون ایران ابتدا الزم میدانم روز جهانی اندازه شناسی به کلیه صنعتگران کارشناس

نقش اندازه شناسی در فعالیت های روزمره - ابوالقاسم پرند
پژوهشگاه و آزمایشگاه مرکزی دوبیDubai Central Lab Department-DCLD

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار م...

پژوهشگاه و آزمایشگاه مرکزی دوبیDubai Central Lab Department-DCLD
آشنایی با مرکز تایید صلاحیت دوبی(DAC (Dubai Accreditation Center- بخش اول

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار م...

آشنایی با مرکز تایید صلاحیت دوبی(DAC (Dubai Accreditation Center- بخش اول
تکنولوژیChilled Mirror Hygrometerآینه سرد در ساخت Dew Point Sensor

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی منبع: اینترنت تکنولوژی (Chilled Mirror Hygrometer (CMH حدود 4 دهه است که بعنوان استاندارد مرجع انتقالی در NIST در آزمایشگاههای مترولوژی

تکنولوژیChilled Mirror Hygrometerآینه سرد در ساخت Dew Point Sensor
مرکز ملی تایید صلاحیت امارات متحده عربیENAS

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار م...

مرکز ملی تایید صلاحیت امارات متحده عربیENAS
چگونه ابزارهای ورنیه ای ساخته شدند

حدود 300 سال قبل ،اساس تئوري اندازه گیري با ورنیه توسط بیرورنیه ریاضیدان فرانسوي کشف شد،بدین ترتیب بود اگر دو طول برابر را به تقسیمات مساوي تقسیم کنیم و آنها را در مجاورت و...

چگونه ابزارهای ورنیه ای ساخته شدند
Mitutoyo تاریخچه کولیس

در سال 1914 فردي به نام میتوتویو Mitutoyo اولین پروانه ساخت کولیس را کسب کرد و تولید آن را در همان سال در کارخانه میزونوکوچی در شهر کاوازاکی ژاپن شروع کرد. در سال 1953 کارخانه آن به اوتسونومیا...

Mitutoyo تاریخچه کولیس
راهنماي تعيين فواصل كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري

عوامل متعددي بر روي فواصل زماني بين كاليبراسيونها تاثير گذار مي باشند و بايد توسط آزمايشگاه در نظر گرفته شوند. مهمترين اين عوامل عبارتند از:• عدم قطعيت در اندازه گيري مورد نياز يا اظ...

راهنماي تعيين فواصل كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري
شتاب ثقل، روشهای اندازه گيری و کاربردهای آن در ايران - علی سلطان پور

مقاله خیلی جالب و مفیدی هست که در سمينار انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتيک ايران دانشگاه علم و صنعت اراک هشتم دی 1389 ارایه گردیده است. به همراه توضیحات کامل و عکس و در یک فایل پی دی اف ارای...

شتاب ثقل، روشهای اندازه گيری و کاربردهای آن در ايران - علی سلطان پور
وزنه های کالیبراسیون در عصر جدید

تا سال 2004 ، کشورهای مختلف جهان، مخصوصاً کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، استانداردهای وزنی داشتند که با توجه به طراحی شان متفاوت بودند. هر کشور، حق حاکمیت بر آزمون و تایید استانداردهای وزن ...

وزنه های کالیبراسیون در عصر جدید
قابلیت ردیابی و اندازه شناسی قانونی - محمد غنی راینی

بهترین روش برای درک تفاوت بین اندازه شناسی و اندازه شناسی قانونی ، بررسی مراحل مختلف فرآیند قابلیت ردیابی است . فرآیند کلی ،قطعا علم اندازه گیری است ، اما آنچه این دو مقوله را از هم قابل تفکیک می س...

قابلیت ردیابی و اندازه شناسی قانونی - محمد غنی راینی
تكرار پذيري/تجديد پذيري معيارهائي براي كمي كردن دقت اندازه گيري

سهرابی/مدیرعامل کالا کیفیت ستاک آزمايشگاها براي اطمينان از دقت (Precision) و مناسب بودن وضعيت عوامل تأثير گذار تصادفي و پراكندگي مناسب نتايج اندازه گيريهاي خود در طول زمان كاري و همچنين اختلاف ق...

تكرار پذيري/تجديد پذيري معيارهائي براي كمي كردن دقت اندازه گيري
کالیبراسیون یک وزنه یا مجموعه ای از وزنه ها (یک جعبه وزنه)

این متن دو روش برای تعیین جرم قراردادی وزنه ها در یک جعبه وزنه را شرح می دهد.1- روش مستقیم مقایسه ای 2- روش تقسیم جزیی/ ضرب (تکثیر)، که فقط برای مجموعه ای از وزنه ها کاربرد دارد.سه نوع توزین چ...

کالیبراسیون یک وزنه یا مجموعه ای از وزنه ها (یک جعبه وزنه)
محل استقرار ترازوهای آزمایشگاهی

تدوین: محمد غنی راینی      میز توزین میز توزین باید یک میز ثابت سنگی یا آزمایشگاهی باشد و ترازو وری آن تراز شود. قابلیت انتقال لرزش میز توزین تا حد امکان کم باشد و هنگامی که کاری ...

محل استقرار ترازوهای آزمایشگاهی
پرسش های عمومی درباره استانداردهای جرم

مقدمهاز بخش اوزان و مقیاس های موسسه ملی استانداردها و فناوری، در طول سال پرسش هایی مرتبط با استانداردهای جرم، ویژگی های استاندارد های جرم، تولید کنندگان جرم، بازه های زمانی کالیبراسیون،&n...

پرسش های عمومی درباره استانداردهای جرم
درستی، خطا، دقت و عدم قطعیت

مقدمههمه اندازه گیری های کمیت های فیزیکی در معرض عدم قطعیت ها در اندازه گیری ها هستند.تغییرپذیری در نتایج اندازه گیری های تکراری حاصل می شود زیرا متغیرهایی که می توانند بر نتیجه اندا...

درستی، خطا، دقت و عدم قطعیت
تصدیق دیسپنسرهایLPG اتومبیل

نوع LPG استفاده شده به عنوان سوخت وسیله نقلیه موتوری، مخلوط مایعی است که حاوی دست کم 90 درصد 2.5 درصد بوتان و هیدروکربن های بیشتر می باشد و اتان و پروپیلن در حالت توازن هست...

تصدیق دیسپنسرهایLPG اتومبیل
كليات و مفاهيم كاليبراسيون تجهيزات

اگر چه سابقه علم اندازه گيري و كاليبراسيون به قديمي ترين تمدن هاي بشري باز مى گردد، اما با تغيير نوع روابط بين كشورها نسبت به زمان قديم و گسترش اين ارتباطات از سال 1875 به بعد...

كليات و مفاهيم كاليبراسيون تجهيزات
عدم قطعیت تعیین ضریب تصحیح K در کالیبراسیون فلومترهای توربینی

چکیدهیک فلومتر توربینی از چند پروانه تشکیل شده است کهمتناسب با حجم نرخ جریانی که از آن عبور می کند،می چرخد و با شمارش تعداد دوران ها،حجم نرخ جریان را اندازه گیری می کند.این دستگاه به وسیله یک&...

عدم قطعیت تعیین ضریب تصحیح K در کالیبراسیون فلومترهای توربینی
تاریخ ابزارهای زمان- شهرزاد هژبری / کارشناس مرکز اندازه شناسی

شهرزاد هژبریکارشناس مرکز اندازه شناسی   تاریخ ابزارهای زمان در مورد ابزارهایی صحبتمی کند که برای سنجش زمان بکار می رفتهاست مانند

تاریخ ابزارهای زمان- شهرزاد هژبری / کارشناس مرکز اندازه شناسی
کم فروشی واثرآن از نظرقرآن و روایات فرهاد اکبرپور/کارشناس مرکزملی اندازه شناسی

فرهاد اکبرپور / کارشناس مرکز ملی اندازه شناسی در قرآن مجید کرارا روى مسأله مبارزه با کم فروشى وتقلب در وزن و پیمانه تکیه و تأکید شده است. در یک جارعایت این نظم را در ردیف نظام آفرینش در پ...

کم فروشی واثرآن از نظرقرآن و روایات فرهاد اکبرپور/کارشناس مرکزملی اندازه شناسی
استانداردها تراز كننده ميدان رقابت

ما در جهانی زندگی میكنیم كه دستخوش دگرگونی های ژرف در تمامی سطوح میباشد. نظام هایاقتصادی هیچگاه تا به این حد به یكدیگر وابسته نبوده اند. امروزه كالاهایی كه در یك بازارمصرف یافت می شوند دیگر صرفا &l...

استانداردها تراز كننده ميدان رقابت
اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

شرکت کالا کیفیت ستاک CALTESCO

تهران

نوع فعالیت

وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات

خدمات/محصولات

تامین تجهیزات اندازه گیری،آزمون و کالیبراسیون، ارایه خدمات پس از فروش، برگزاری آموزشهای تخصصی مترولوژی و کالیبراسیون، انجام خدمات کالیبراسیون، تعمیر و بازسازی تجهیزات کالیبراسیون، مشاوره جهت استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت، مشاوره رایگان جهت ساخت و تجهیز آزمایشگاه، اخذ نشان CE ، تامین استانداردهای بین المللی، مشاوره جهت اخذ علامت استاندارد ایران جهت محصولات، مشاوره جهت تدوین استاندارد کارخانه ای، ممیزی وصدورگواهینامه سیستمهای کیفیت ، مشاوره جهت استاندارد کارخانه ای، ثبت برند و علامت تجاری، برگزاری سمینارهای علمی

نوع مالکیت:

شرکت با مسئولیت محدود

دسته‌بندی محصولات