مقالات

PMELمرکز کالیبراسیون/تعمیر تجهیزات اندازه گیری نیروی هوایی آمریکا-بخش اول
PMELمرکز کالیبراسیون/تعمیر تجهیزات اندازه گیری نیروی هوایی آمریکا-بخش اول

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار مطالعه اندکی در ادامه مقاله افزوده شده باشد ... با

TÜBİTAK UME موسسه ملی اوزان و مقیاسهای ترکیه  - بخش اول
TÜBİTAK UME موسسه ملی اوزان و مقیاسهای ترکیه - بخش اول

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار مطالعه اندکی در ادامه

TÜBİTAK UME موسسه ملی اوزان و مقیاسهای ترکیه  - بخش دوم
TÜBİTAK UME موسسه ملی اوزان و مقیاسهای ترکیه - بخش دوم

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی  به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار مطالعه اندکی در ادامه مقاله افزوده شده باشد ... باتشکر

TÜBİTAK UME موسسه ملی اوزان و مقیاسهای ترکیه  - بخش سوم
TÜBİTAK UME موسسه ملی اوزان و مقیاسهای ترکیه - بخش سوم

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی  به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار مطالعه اندکی در ادامه مقاله افزوده شده باشد ... باتشکر

ALPACسازمان همکاریهای تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا اقیانوسیه
ALPACسازمان همکاریهای تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا اقیانوسیه

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار مطالعه اندکی در ادامه مقاله افزوده شده باشد ... با

INRIM موسسه ملی تحقیقات اندازه شناسی ایتالیا
INRIM موسسه ملی تحقیقات اندازه شناسی ایتالیا

ترجمه و تالیف و تایپ : احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار مطالعه اندکی در ادامه مقاله افزوده

Cofrac اندازه شناسی قانونی و تائید صلاحیت در فرانسه
Cofrac اندازه شناسی قانونی و تائید صلاحیت در فرانسه

1- مقدمه امروزه، معمولاً تصدیق می شود که تائید صلاحیت معیار و محکی برای یک نهاد محسوب می شود تا صلاحیت خودرا در همه زمینه هایی که می تواند به کار رود، نشان دهند.  

NABL مرکز ملی تایید صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون هندوستان
NABL مرکز ملی تایید صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون هندوستان

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار مطالعه اندکی در ادامه مقاله افزوده ش

OIML چیست ؟سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی
OIML چیست ؟سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی

OIML چیست ؟ سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی که سازمان معاهده بین دولتی می باشد که:• توسعه مقررات، استانداردهای نمونه و مدارک مربوطه جهت استفاده توسط صنعت و مراجع اندازه شناسی قانونی را س

BIS موسسه استاندارد هندوستان  - Bureau of Indian Standards-بخش اول
BIS موسسه استاندارد هندوستان - Bureau of Indian Standards-بخش اول

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار مطالعه اندکی در ادامه مقاله افزوده ش

NPL چیست؟ تاریخچه NPL
NPL چیست؟ تاریخچه NPL

تاریخچه NPL آزمایشگاه ملی فیزیک ( NPL ) در سال 1900 برای استانداردسازی و تأیید دستگاه های اندازه گیری، آزمون مواد و تعیین ثابت های بنیادی فیزیک تأسیس شد. NPL یکی از قدیمی ترین آزمایشگاه های استانداردسازی در جهان می باشد.

BSI - NPL - UKAS معرفی نهادهای مسئول اندازه شناسی انگلستان UK
BSI - NPL - UKAS معرفی نهادهای مسئول اندازه شناسی انگلستان UK

BSI - British Standards Institute در بریتانیا، مسئولیت استانداردها با موسسه استانداردهای بریتانیا BSI  است. این مؤسسه در سال 1901

DIN-VDE-PTB نهادهای مسئول اندازه شناسی در آلمان
DIN-VDE-PTB نهادهای مسئول اندازه شناسی در آلمان

DIN - VDE دو نهاد استاندارد ملی در آلمانVDE و DIN هستند .  DIN نماینده انحصاری در ISO می باشد.  اما برای استانداردهای الکتریکی، نماینده IEC ,DKE می باشد، که سازمان مشترک VDE  و DIN می باشد. مسئولیت اداره DKE با VDE می باشد. DAR یا

 BIPM چیست ؟ سازمان بین المللی اوزان و مقیاس ها را بهتر بشناسیم
BIPM چیست ؟ سازمان بین المللی اوزان و مقیاس ها را بهتر بشناسیم

BIPM چیست ؟ BIPM سازمان بین دولتی تأسیس شده توسط کنوانسیون متر می باشد که از طریق آن کشورهای عضو درباره موضوعات مرتبط با علم اندازه گیری و استانداردهای اندازه گیری فعالیت می کنند.

CBWM دفتر مرکزی اوزان و مقیاس ها - تایلند
CBWM دفتر مرکزی اوزان و مقیاس ها - تایلند

تاریخچهصدها سال پیش تایلند اولین سیستم ا وزان و مقیاس هایش را اجرا کرد. علاوه بر سیستم سیامس سنتی خودش،بسیاری از سیستم های خارجی نیز برای تجارت بین تایلند و کشورهای خارجی استفاده می شدند.در سال 1897 ، پادشاه کولالونگکورن (پادشاه راما پنجم) تمایل خود را برای ایجاد سیستم اوزان و مقیاس های یک پ...

کالیبراسیون پمپهای تزریق (اینفیوژن)-تالیف: سهرابی/مدیرعامل کالا کیفیت ستاک
کالیبراسیون پمپهای تزریق (اینفیوژن)-تالیف: سهرابی/مدیرعامل کالا کیفیت ستاک

تالیف: سهرابی/مدیرعامل کالا کیفت ستاک پمپ تزريق  Infusion Pumpبا پيشرفت پزشكي و داروسازي هم تنوع داروها افزايش يافت و هم نحوه استفاده از آنها متنوعتر و در بسيار

کالیبراسیون دستگاه ونتیلاتور (تنفس مصنوعی)-تالیف: سهرابی/ مدیرعامل کالا کیفیت ستاک
کالیبراسیون دستگاه ونتیلاتور (تنفس مصنوعی)-تالیف: سهرابی/ مدیرعامل کالا کیفیت ستاک

تالیف: سهرابی/ مدیرعامل کالا کیفیت ستاک ونتيلاتور ventilator دستگاهي است كه تنفس را براي بيماراني كه به طور طبيعي قادر به تنفس نبوده يا احتياج به كمك دارند، فراهم مي نمايد. ونتيلاتور با استفاده از

 TATA MOTORS غول خودرو سازی هند-بخش اول
TATA MOTORS غول خودرو سازی هند-بخش اول

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار مطالعه اندکی در ادامه مقاله افزوده شده باشد ... با

نقش اندازه شناسی در فعالیت های روزمره - ابوالقاسم پرند
نقش اندازه شناسی در فعالیت های روزمره - ابوالقاسم پرند

تالیف: آقای مهندس ابوالقاسم پرند  رییس انجمن اندازه شناسی،کالیبراسیون و آزمون ایران ابتدا الزم میدانم روز جهانی اندازه شناسی به کلیه صنعتگران کارشناس

پژوهشگاه و آزمایشگاه مرکزی دوبیDubai Central Lab Department-DCLD
پژوهشگاه و آزمایشگاه مرکزی دوبیDubai Central Lab Department-DCLD

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار مطالعه اندکی در ادامه مقاله افزوده شده باشد ... با

آشنایی با مرکز تایید صلاحیت دوبی(DAC (Dubai Accreditation Center- بخش اول
آشنایی با مرکز تایید صلاحیت دوبی(DAC (Dubai Accreditation Center- بخش اول

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار مطالعه اندکی در ادامه مقاله افزوده شده باشد ... با

تکنولوژیChilled Mirror Hygrometerآینه سرد در ساخت Dew Point Sensor
تکنولوژیChilled Mirror Hygrometerآینه سرد در ساخت Dew Point Sensor

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی منبع: اینترنت تکنولوژی (Chilled Mirror Hygrometer (CMH حدود 4 دهه است که بعنوان استاندارد مرجع انتقالی در NIST در آزمایشگاههای مترولوژی

مرکز ملی تایید صلاحیت امارات متحده عربیENAS
مرکز ملی تایید صلاحیت امارات متحده عربیENAS

ترجمه و تالیف و تایپ: احمد سهرابی / به دلیل اینکه این مقاله بخش به بخش ترجمه  و نگارش می شود لذا پس از تکمیل هر بخش اطلاعات آماده شده بر روی سایت بارگذاری میشوند ، بنابراین ممکن است در هربار مطالعه اندکی در ادامه مقاله افزوده شده باشد ... با

چگونه ابزارهای ورنیه ای ساخته شدند
چگونه ابزارهای ورنیه ای ساخته شدند

حدود 300 سال قبل ،اساس تئوري اندازه گیري با ورنیه توسط بیرورنیه ریاضیدان فرانسوي کشف شد،بدین ترتیب بود اگر دو طول برابر را به تقسیمات مساوي تقسیم کنیم و آنها را در مجاورت و انطباق با هم قرار دهیم تمام خطوط تقس

Mitutoyo تاریخچه کولیس
Mitutoyo تاریخچه کولیس

در سال 1914 فردي به نام میتوتویو Mitutoyo اولین پروانه ساخت کولیس را کسب کرد و تولید آن را در همان سال در کارخانه میزونوکوچی در شهر کاوازاکی ژاپن شروع کرد. در سال 1953 کارخانه آن به اوتسونومیا انتقال یافته و تولید انبوه آن شروع شد.در سال 1956 این فرد اولین کسی بود که موضوع استفاده ا

راهنماي تعيين فواصل كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري
راهنماي تعيين فواصل كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري

عوامل متعددي بر روي فواصل زماني بين كاليبراسيونها تاثير گذار مي باشند و بايد توسط آزمايشگاه در نظر گرفته شوند. مهمترين اين عوامل عبارتند از:• عدم قطعيت در اندازه گيري مورد نياز يا اظهار شده توسط آزمايشگاه• ريسك قرار گرفتن دستگاه اندازه گيري در

شتاب ثقل، روشهای اندازه گيری و کاربردهای آن در ايران - علی سلطان پور
شتاب ثقل، روشهای اندازه گيری و کاربردهای آن در ايران - علی سلطان پور

مقاله خیلی جالب و مفیدی هست که در سمينار انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتيک ايران دانشگاه علم و صنعت اراک هشتم دی 1389 ارایه گردیده است. به همراه توضیحات کامل و عکس و در یک فایل پی دی اف ارایه گردیده است. بخش هایی از این مقاله را در بخش مقالات قرار داده ام اما توصیه میکنیم که: جهت اینکه مقاله را

وزنه های کالیبراسیون در عصر جدید
وزنه های کالیبراسیون در عصر جدید

تا سال 2004 ، کشورهای مختلف جهان، مخصوصاً کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، استانداردهای وزنی داشتند که با توجه به طراحی شان متفاوت بودند. هر کشور، حق حاکمیت بر آزمون و تایید استانداردهای وزن خودش را داشت یعنی در کشورهای اروپایی بیشماری، هر کشور، درستی وزنه های خودش را مورد آزمون قرار داد. این کا...

قابلیت ردیابی و اندازه شناسی قانونی - محمد غنی راینی
قابلیت ردیابی و اندازه شناسی قانونی - محمد غنی راینی

بهترین روش برای درک تفاوت بین اندازه شناسی و اندازه شناسی قانونی ، بررسی مراحل مختلف فرآیند قابلیت ردیابی است . فرآیند کلی ،قطعا علم اندازه گیری است ، اما آنچه این دو مقوله را از هم قابل تفکیک می سازد این است که اندازه شناسی قانونی شاخه ای از اندازه شناسی است که هدفش حصول اطمینان از کیفیت و اعتبار اندازه گیری هایی ا...

تكرار پذيري/تجديد پذيري معيارهائي براي كمي كردن دقت اندازه گيري
تكرار پذيري/تجديد پذيري معيارهائي براي كمي كردن دقت اندازه گيري

سهرابی/مدیرعامل کالا کیفیت ستاک آزمايشگاها براي اطمينان از دقت (Precision) و مناسب بودن وضعيت عوامل تأثير گذار تصادفي و پراكندگي مناسب نتايج اندازه گيريهاي خود در طول زمان كاري و همچنين اختلاف قابل قبول نتايج حاصل از استفاده از روشها ، تجهيزات ، نفرات ، مكانه

کالیبراسیون یک وزنه یا مجموعه ای از وزنه ها (یک جعبه وزنه)
کالیبراسیون یک وزنه یا مجموعه ای از وزنه ها (یک جعبه وزنه)

این متن دو روش برای تعیین جرم قراردادی وزنه ها در یک جعبه وزنه را شرح می دهد.1- روش مستقیم مقایسه ای 2- روش تقسیم جزیی/ ضرب (تکثیر)، که فقط برای مجموعه ای از وزنه ها کاربرد دارد.سه نوع توزین چرخه ای شرح داده می شود، که تمام آنها شکلی از توزین جانشینی هستند، اما به ترازوهای یک کفه ای محدود نمی شود.قبل از تعیین ج...

محل استقرار ترازوهای آزمایشگاهی
محل استقرار ترازوهای آزمایشگاهی

تدوین: محمد غنی راینی      میز توزین میز توزین باید یک میز ثابت سنگی یا آزمایشگاهی باشد و ترازو وری آن تراز شود. قابلیت انتقال لرزش میز توزین تا حد امکان کم باشد و هنگامی که کاری روی آ

پرسش های عمومی درباره استانداردهای جرم
پرسش های عمومی درباره استانداردهای جرم

مقدمهاز بخش اوزان و مقیاس های موسسه ملی استانداردها و فناوری، در طول سال پرسش هایی مرتبط با استانداردهای جرم، ویژگی های استاندارد های جرم، تولید کنندگان جرم، بازه های زمانی کالیبراسیون، قابلیت استفاده مدارک و نشریات، و منابع کالیبراسیون مطرح می شود. این مقاله پاسخ بسیاری از این پرسش ها را به طور ...

درستی، خطا، دقت و عدم قطعیت
درستی، خطا، دقت و عدم قطعیت

مقدمههمه اندازه گیری های کمیت های فیزیکی در معرض عدم قطعیت ها در اندازه گیری ها هستند.تغییرپذیری در نتایج اندازه گیری های تکراری حاصل می شود زیرا متغیرهایی که می توانند بر نتیجه اندازه گیری تأثیر بگذارند، غیرممکن است که ثابت بمانند. حتی اگر شرایط بتواند به دقت ک

تصدیق دیسپنسرهایLPG اتومبیل
تصدیق دیسپنسرهایLPG اتومبیل

نوع LPG استفاده شده به عنوان سوخت وسیله نقلیه موتوری، مخلوط مایعی است که حاوی دست کم 90 درصد 2.5 درصد بوتان و هیدروکربن های بیشتر می باشد و اتان و پروپیلن در حالت توازن هستند. این مخلوط ازنظر ژنتیکی پروپان نامیده می شود ،  اما معمولا به عنوان (گاز نفت خام مایع) شناخته می ...

كليات و مفاهيم كاليبراسيون تجهيزات
كليات و مفاهيم كاليبراسيون تجهيزات

اگر چه سابقه علم اندازه گيري و كاليبراسيون به قديمي ترين تمدن هاي بشري باز مى گردد، اما با تغيير نوع روابط بين كشورها نسبت به زمان قديم و گسترش اين ارتباطات از سال 1875 به بعد سيستم جهاني اندازه گيري به صورت يكسان از طرف اكثر كشورها و رفته رفته تمامي آن هاپذيرفته شد. بنابراين با هماهن...

عدم قطعیت تعیین ضریب تصحیح K در کالیبراسیون فلومترهای توربینی
عدم قطعیت تعیین ضریب تصحیح K در کالیبراسیون فلومترهای توربینی

چکیدهیک فلومتر توربینی از چند پروانه تشکیل شده است کهمتناسب با حجم نرخ جریانی که از آن عبور می کند،می چرخد و با شمارش تعداد دوران ها،حجم نرخ جریان را اندازه گیری می کند.این دستگاه به وسیله یک prover و یک حجم مرجع معلوم کالیبره می شود.پس از کالیبراسیون ،ضریب تصحیحK برای فل

تاریخ ابزارهای زمان- شهرزاد هژبری / کارشناس مرکز اندازه شناسی
تاریخ ابزارهای زمان- شهرزاد هژبری / کارشناس مرکز اندازه شناسی

شهرزاد هژبریکارشناس مرکز اندازه شناسی   تاریخ ابزارهای زمان در مورد ابزارهایی صحبتمی کند که برای سنجش زمان بکار می رفتهاست مانند

کم فروشی واثرآن از نظرقرآن و روایات فرهاد اکبرپور/کارشناس مرکزملی اندازه شناسی
کم فروشی واثرآن از نظرقرآن و روایات فرهاد اکبرپور/کارشناس مرکزملی اندازه شناسی

فرهاد اکبرپور / کارشناس مرکز ملی اندازه شناسی در قرآن مجید کرارا روى مسأله مبارزه با کم فروشى وتقلب در وزن و پیمانه تکیه و تأکید شده است. در یک جارعایت این نظم را در ردیف نظام آفرینش در پهنه جهانهستى گذارده مى گوید » و السماء

استانداردها تراز كننده ميدان رقابت
استانداردها تراز كننده ميدان رقابت

ما در جهانی زندگی میكنیم كه دستخوش دگرگونی های ژرف در تمامی سطوح میباشد. نظام هایاقتصادی هیچگاه تا به این حد به یكدیگر وابسته نبوده اند. امروزه كالاهایی كه در یك بازارمصرف یافت می شوند دیگر صرفا «ساخت یك كشور نیستند » آنها «جهانی ساخته شده اند .»پیش از آنكه كالاها به دست مصارف كننده نهایی برس...

شرکت کالا کیفیت ستاک CALTESCO
[تهران]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : تامین تجهیزات اندازه گیری،آزمون و کالیبراسیون، ارایه خدمات پس از فروش، برگزاری آموزشهای تخصصی مترولوژی و کالیبراسیون، انجام خدمات کالیبراسیون، تعمیر و بازسازی تجهیزات کالیبراسیون، مشاوره جهت استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت، مشاوره رایگان جهت ساخت و تجهیز آزمایشگاه، اخذ نشان CE ، تامین استانداردهای بین المللی، مشاوره جهت اخذ علامت استاندارد ایران جهت محصولات، مشاوره جهت تدوین استاندارد کارخانه ای، ممیزی وصدورگواهینامه سیستمهای کیفیت ، مشاوره جهت استاندارد کارخانه ای، ثبت برند و علامت تجاری، برگزاری سمینارهای علمی
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-89786412