آنبار آسایش پور - انبارداری - انبار کانتینری

خرید کانتینر, اجاره انبار اثاتیه , فروش کانتینر

اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

آنبار آسایش پور - انبارداری - انبار کانتینری

تهران، ری

نوع فعالیت

خرده فروش، خدمات

خدمات/محصولات

خرید کانتینر، اجاره انبار اثاتیه ، فروش کانتینر، انبارداری، نگهداری لوازم، کانتینر ، نگهداری کالا در انبار ، انبار اجاره ای ، اجاره ، انبار کالا ، نگهداری لوازم منزل در کانتینر ، نگهداری لوازمات ، اجاره انبار برای لوازم ، جایگاه کالا ، اجاره انبار، کانتینر اجاره ای

نوع مالکیت:

جواز کسب (مغازه)

دسته‌بندی محصولات و خدمات