سیستان صنعت نوین

تهیه طرح توجیهی, فرم جواز تاسیس, پرسشنامه جواز تاسیس

سیستان صنعت نوین
سیستان صنعت نوین
سیستان صنعت نوین

انجام طرحهای توجیهی در تمامی زمینه ها (فنی ، مالی و اقتصادی) جهت ارائه به کلیه بانکها و وزارتخانه ها و سازمان ها طرح توجیهی ومشاوره صنعتی در زمینه های مختلف و اخذ مصوبه های طرحهای زود بازده / پربازده / صندوق توسعه ملی / صندوق ضمانت صادارات ایران / طرحهای آمایش (بانک صنعت و معدن) / طرحهای اشتغالزایی وزارت کار / طرح توسعه محل کارخانه / طرح دانش فنی از نیروهای متخصص از و به خارج از کشور / طرح خ...

ادامه
خدمات خدمات بیشتر
اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

سیستان صنعت نوین

تهران

نوع فعالیت

خدمات

خدمات/محصولات

تهیه طرح توجیهی، فرم جواز تاسیس، پرسشنامه جواز تاسیس، مشاوره سرمایه گذاری، اخذ جواز تاسیس استان، وام صنعتی، وام بانکی، بانک صنعت و معدن، تامین مالی، وام آمایش، طرح زودبازده، امکان سنجی، کنترل پروژه، صندوق توسعه ملی، موافقت اصولی، خدمات صنعتی

نوع مالکیت:

شرکت سهامی خاص

دسته‌بندی خدمات