ماشین سازی تراز
[قم]
  • نوع فعالیت: تولید کننده
  • خدمات/محصولات : دستگاه بدرقه چسبان اتوماتیک، دستگاه بدرقه چسبان دستی
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 025-36602573