ساخت و طراحی انواع مبدل های حرارتی - سختی گیر - فیلتر شنی - مخازن کوئلدار - مخازن ذخیره سوخت - مخازن ذخیره آب - انواع کوئل - مخازن انبساط باز - مخازن انبساط بسته - مخازن تحت فشار - مخازن دو جداره - مخازن ساخت در محل - ادامه

simin mobadel
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده
  • خدمات/محصولات : مبدل های حرارتی ، سختی گیر ، فیلتر شنی ، مخازن کوئلدار ، مخازن ذخیره سوخت ، مخازن ذخیره آب ، انواع کوئل - ، مخازن انبساط باز ، مخازن انبساط بسته ، مخازن تحت فشار ، مخازن دو جداره ، مخازن ساخت در محل
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-55250442