این فروشگاه با دو دهه فعالیت با افتخار همکاری خود را در زمینه های مختلف آزمایشگاهی با همکاران،دانشگاهیان،مراکز تحقیقاتی،آموزشی،پژوهشی،مدارس،کارگاهها،کارخانه ها و کلیه صنایع وابسته و مرتبط اعلام نموده و تمام توان خود رابرای ارائه بهترین کیفیت به کار میبندد.

کلیه حلالهای آلی و معدنی

کلیه ظروف آزمایشگاهی تفلونی

آب کروماتوگرافی

انواع دوتره(آب دوتره،استون،کلروفرم،دی متیل سولفوکساید،متانول و...)

کلروفرم

هگزان

سولفوریک

متانول

اتانول

کلریدریک

استیک اسید

پرکلریک اسید

فرمالین

آب اکسیژنه

استون

نیتریک

دی متیل سولفوکساید

دی متیل فرمامید

تولوئن
... ادامه

جدیدترین اطلاعات "فروشگاه تجهیزات آزمایشگاهی فرازماشیمی اراک" را دریافت کنید:

 
فروشگاه تجهیزات آزمایشگاهی فرازماشیمی اراک
[اراک]
  • نوع فعالیت: عمده فروش، خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : فروش لوازم آزمایشگاهی، فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، فروش شیشه آلات آزمایشگاهی، فروش لوازم کمک آموزشی مدارس، تجهیز آزمایشگاه مدارس
  • نوع مالکیت: جواز کسب (مغازه)
  • تلفن: 086-32241453