کودسبز
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : کرم ایزنیا ، کودورمی کمپوست ، چای کمپوست، تدریس خصوصی، ورمی کمپوست، خریدکرم، فروش کرم، خریدکود، فروش کود، ورمی کمبوست، علی عسکری، آچاک
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-451250