ایمنی » دوربین مدار بسته »

سرور دوربین مداربسته

(5)
 
سرور ضبط ژئوویژن NVR V5 - 4U, 20-Bay
سرور ضبط ژئوویژن NVR V5 - 4U, 20-Bay

GV-Hot Swap NVR System V5 دارای ظرفیت ذخیره سازی بسیار بالایی بوده و قابلیت پشتیبانی آن از hot-swapping باعث تسهیل ذخیره سازی و مدیریت اط...

سرور ضبط ژئوویژن NVR V5 - 3U, 16 / 8-Bay
سرور ضبط ژئوویژن NVR V5 - 3U, 16 / 8-Bay

GV-Hot Swap NVR System V5 دارای ظرفیت ذخیره سازی بسیار بالایی بوده و قابلیت پشتیبانی آن از hot-swapping باعث تسهیل ذخیره سازی و مدیریت اط...

سرور ضبط ژئوویژن DVR V5 - 3U, 16 / 8-Bay
سرور ضبط ژئوویژن DVR V5 - 3U, 16 / 8-Bay

GV-Hot Swap DVR System V5 دارای ظرفیت ذخیره سازی بسیار بالایی بوده و قابلیت پشتیبانی آن از hot-swapping باعث تسهیل ذخیره سازی و مدیریت اط...

سرور ضبط ژئوویژن 3U, 16 / 8-Bay
سرور ضبط ژئوویژن 3U, 16 / 8-Bay

GV-Hot Swap Recording Server System دارای ظرفیت ذخیره سازی بسیار بالایی بوده و جهت نظارت در مقیاس بزرگ طراحی شده است.سرور ضبط داخلی آن قا...

سرور ضبط ژئوویژن DVR V5 - 4U, 20-Bay
سرور ضبط ژئوویژن DVR V5 - 4U, 20-Bay

GV-Hot Swap DVR System V5 دارای ظرفیت ذخیره سازی بسیار بالایی بوده و قابلیت پشتیبانی آن از hot-swapping باعث تسهیل ذخیره سازی و مدیریت اط...

 

جدیدترین اطلاعات "ایمنی/دوربین مدار بسته" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.