ایمنی » دوربین مدار بسته »

سرور دوربین مداربسته

(12)
پلمپ پلاستیکی تبلیغات پارس‌سنتر
 
سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE0801
سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE0801

سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE0801

GeoVision
[وارد کننده، عمده فروش]
تهران
021-77566380
تماس بگیرید
سرور ضبط ژئوویژن NVR V5 - 4U, 20-Bay
سرور ضبط ژئوویژن NVR V5 - 4U, 20-Bay

GV-Hot Swap NVR System V5 دارای ظرفیت ذخیره سازی بسیار بالایی بوده و قابلیت پشتیبانی آن از hot-swapping باعث تسهیل ذخیره سازی و مدیریت اط...

سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE0810
سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE0810

سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE0810

GeoVision
[وارد کننده، عمده فروش]
تهران
021-77566380
تماس بگیرید
سرور ضبط ژئوویژن DVR V5 - 4U, 20-Bay
سرور ضبط ژئوویژن DVR V5 - 4U, 20-Bay

GV-Hot Swap DVR System V5 دارای ظرفیت ذخیره سازی بسیار بالایی بوده و قابلیت پشتیبانی آن از hot-swapping باعث تسهیل ذخیره سازی و مدیریت اط...

سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE0800
سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE0800

سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE0800

GeoVision
[وارد کننده، عمده فروش]
تهران
021-77566380
تماس بگیرید
سرور ضبط ژئوویژن NVR V5 - 3U, 16 / 8-Bay
سرور ضبط ژئوویژن NVR V5 - 3U, 16 / 8-Bay

GV-Hot Swap NVR System V5 دارای ظرفیت ذخیره سازی بسیار بالایی بوده و قابلیت پشتیبانی آن از hot-swapping باعث تسهیل ذخیره سازی و مدیریت اط...

سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE0811
سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE0811

سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE0811

GeoVision
[وارد کننده، عمده فروش]
تهران
021-77566380
تماس بگیرید
سرور ضبط ژئوویژن 3U, 16 / 8-Bay
سرور ضبط ژئوویژن 3U, 16 / 8-Bay

GV-Hot Swap Recording Server System دارای ظرفیت ذخیره سازی بسیار بالایی بوده و جهت نظارت در مقیاس بزرگ طراحی شده است.سرور ضبط داخلی آن قا...

سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE2411
سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE2411

سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE2411

GeoVision
[وارد کننده، عمده فروش]
تهران
021-77566380
تماس بگیرید
سرور ضبط ژئوویژن DVR V5 - 3U, 16 / 8-Bay
سرور ضبط ژئوویژن DVR V5 - 3U, 16 / 8-Bay

GV-Hot Swap DVR System V5 دارای ظرفیت ذخیره سازی بسیار بالایی بوده و قابلیت پشتیبانی آن از hot-swapping باعث تسهیل ذخیره سازی و مدیریت اط...

سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE1601
سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE1601

سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE1601

GeoVision
[وارد کننده، عمده فروش]
تهران
021-77566380
تماس بگیرید
سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE1611
سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE1611

سوئیچ تحت شبکه ژئوویژن POE1611

GeoVision
[وارد کننده، عمده فروش]
تهران
021-77566380
تماس بگیرید
 

جدیدترین اطلاعات "ایمنی/دوربین مدار بسته" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.