تجهیزات صنعتی »

تجهیزات نظافت صنعتی

(1124)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی >>
برو به صفحه  
فروش دستگاه های التراسونیک کلینر
فروش دستگاه های التراسونیک کلینر

فروش دستگاه های التراسونیک کلینر،ساخت دستگاه های التراسونیک کلینر،فروش دستگاه های التراسونیک،ساخت دستگاه های التراسونیک،قیمت دستگاه الترا...

فروش التراسونیک مخصوص شستشوی برد الکترونیکی
فروش التراسونیک مخصوص شستشوی برد الکترونیکی

شستشوی بردهای الکترونیکی در حمام التراسونیک. شستشوی انواع بردهای الکترونیکی، شستشوی انواع قطعات موبایل ، شستشوی مادربرد، شستشوی کارت گراف...

بردشور اولتراسونیک مدل ATSmall
بردشور اولتراسونیک مدل ATSmall

بردشور اولتراسونیک (ultrasonic cleaner) مخصوص شستشوی بردهای الکترونیکی. قابل کاربرد در بخش تعمیرات قطعات الکتریکی و... . شستشوی انواغ برد...

فروش دستگاه شستشوی آلتراسونیک
فروش دستگاه شستشوی آلتراسونیک

فروش دستگاه شستشوی آلتراسونیک،ساخت دستگاه شستشوی آلتراسونیک،فروش دستگاه شستشوی آلتراسونیک،ساخت آلتراسونیک،قیمت آلتراسونیک، قیمت آلتراسونی...

التراسونیک کلینر پزشکی  مدل ATSmall
التراسونیک کلینر پزشکی مدل ATSmall

التراسونیک کلینر مخصوص شستشوی تجهیزات پزشکی. قابل کاربرد در بخش CSR کلیه بیمارستان ها، دندان پزشکی ها و درمانگاه های کشور. مزیت اصلی این ...

فروش دستگاه شستشوی التراسونیک
فروش دستگاه شستشوی التراسونیک

فروش دستگاه شستشوی التراسونیک،ساخت دستگاه شستشوی التراسونیک،فروش دستگاه شستشوی التراسونیک،ساخت التراسونیک،قیمت التراسونیک، قیمت التراسونی...

فروش دستگاه شستشوی اولتراسونیک
فروش دستگاه شستشوی اولتراسونیک

فروش دستگاه شستشوی اولتراسونیک،ساخت دستگاه شستشوی اولتراسونیک،فروش دستگاه شستشوی اولتراسونیک،ساخت اولتراسونیک،قیمت اولتراسونیک، قیمت اولت...

حمام آلتراسونیک صنعتی تک مخزنه مدل ATLarge
حمام آلتراسونیک صنعتی تک مخزنه مدل ATLarge

حمام آلتراسونیک صنعتی تک مخزنه. قابل کاربرد در مراکز صنعتی جهت شستشوی انواع قطعات. قابل کاربرد در صنعت خودرو، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی،...

حمام فراصوت صنعتی دو مخزنه مدل ATLarge
حمام فراصوت صنعتی دو مخزنه مدل ATLarge

حمام فراصوت صنعتی دو مخزنه مدل AT-Large. حمام فراصوت قابل کاربرد در مراکز صنعتی جهت شستشوی انواع قطعات. قابل کاربرد در صنعت خودرو، صنایع ...

فروش التراسونیک کلینر
فروش التراسونیک کلینر

فروش التراسونیک کلینر،ساخت التراسونیک کلینر،فروش التراسونیک،ساخت التراسونیک،قیمت التراسونیک، قیمت التراسونیک کلینر. ساخت التراسونیک کلینر...

حمام اولتراسونیک صنعتی دو مخزنه مدل ATLarge
حمام اولتراسونیک صنعتی دو مخزنه مدل ATLarge

حمام اولتراسونیک صنعتی دو مخزنه مدل AT-Large. حمام اولتراسونیک قابل کاربرد در مراکز صنعتی جهت شستشوی انواع قطعات. قابل کاربرد در صنعت خود...

شستشوی بردهای الکتریکی در حمام التراسونیک
شستشوی بردهای الکتریکی در حمام التراسونیک

شستشوی بردهای الکتریکی در حمام التراسونیک. شستشوی انواع بردهای الکتریکی، شستشوی انواع قطعات موبایل ، شستشوی مادربرد، شستشوی کارت گرافیک، ...

حمام اولتراسونیک صنعتی سه مخزنه مدل ATLarge
حمام اولتراسونیک صنعتی سه مخزنه مدل ATLarge

حمام اولتراسونیک صنعتی سه مخزنه مدل AT-Large. حمام اولتراسونیک قابل کاربرد در مراکز صنعتی جهت شستشوی انواع قطعات. قابل کاربرد در صنعت خود...

دستگاه شستشوی فراصوت آزمایشگاهی مدل ATSmall
دستگاه شستشوی فراصوت آزمایشگاهی مدل ATSmall

دستگاه شستشوی فراصوت (ultrasonic cleaner) مخصوص شستشوی تجهیزات آزمایشگاهی. قابل کاربرد در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، دانشگاه ها و... . دستگ...

حمام آلتراسونیک صنعتی دو مخزنه مدل ATLarge
حمام آلتراسونیک صنعتی دو مخزنه مدل ATLarge

حمام آلتراسونیک صنعتی دو مخزنه مدل AT-Large. حمام آلتراسونیک قابل کاربرد در مراکز صنعتی جهت شستشوی انواع قطعات. قابل کاربرد در صنعت خودرو...

فروش حمام اولتراسونیک
فروش حمام اولتراسونیک

فروش حمام اولتراسونیک،ساخت حمام اولتراسونیک،فروش حمام های اولتراسونیک،ساخت اولتراسونیک،قیمت التراسونیک، قیمت اولتراسونیک کلینر. ساخت اولت...

شستشو و آبکشی برد الکترونیکی
شستشو و آبکشی برد الکترونیکی

شستشو و آبکشی بردهای الکترونیکی ، شستشو و آبکشی انواع قطعات موبایل ، شستشوی مادر برد، شستشوی کارت گرافیک، شستشوی مدارهای الکتریکی، شستشوی...

حمام فراصوت صنعتی سه مخزنه مدل ATLarge
حمام فراصوت صنعتی سه مخزنه مدل ATLarge

حمام فراصوت صنعتی سه مخزنه مدل AT-Large. حمام فراصوت قابل کاربرد در مراکز صنعتی جهت شستشوی انواع قطعات. قابل کاربرد در صنعت خودرو، صنایع ...

دستگاه شستشوی فراصوت صنعتی دو مخزنه مدل ATLarge
دستگاه شستشوی فراصوت صنعتی دو مخزنه مدل ATLarge

دستگاه شستشوی فراصوت صنعتی دو مخزنه مدل AT-Large.دستگاه شستشوی فراصوت قابل کاربرد در مراکز صنعتی جهت شستشوی انواع قطعات. قابل کاربرد در ص...

حمام فراصوت پزشکی  مدل ATSmall
حمام فراصوت پزشکی مدل ATSmall

حمام فراصوت مخصوص شستشوی تجهیزات پزشکی. قابل کاربرد در بخش CSR کلیه بیمارستان ها، دندان پزشکی ها و درمانگاه های کشور. مزیت اصلی این دستگا...

دستگاه شستشوی فراصوت صنعتی تک مخزنه مدل ATLarge
دستگاه شستشوی فراصوت صنعتی تک مخزنه مدل ATLarge

دستگاه شستشوی فراصوت صنعتی تک مخزنه. قابل کاربرد در مراکز صنعتی جهت شستشوی انواع قطعات. قابل کاربرد در صنعت خودرو، صنایع نفت و گاز و پترو...

دستگاه شستشوی التراسونیک مخصوص تجهیزات ایمنی مدل ATSmall
دستگاه شستشوی التراسونیک مخصوص تجهیزات ایمنی مدل ATSmall

دستگاه شستشوی التراسونیک (ultrasonic cleaner) مخصوص شستشوی تجهیزات ایمنی. قابل کاربرد در مراکز آتشنشانی، HSE، دانشگاه ها ، بخش ایمنی و......

حمام آلتراسونیک صنعتی سه مخزنه مدل ATLarge
حمام آلتراسونیک صنعتی سه مخزنه مدل ATLarge

حمام آلتراسونیک صنعتی سه مخزنه مدل AT-Large. حمام آلتراسونیک قابل کاربرد در مراکز صنعتی جهت شستشوی انواع قطعات. قابل کاربرد در صنعت خودرو...

حمام التراسونیک صنعتی سه مخزنه مدل ATLarge
حمام التراسونیک صنعتی سه مخزنه مدل ATLarge

حمام التراسونیک صنعتی سه مخزنه مدل AT-Large. حمام التراسونیک قابل کاربرد در مراکز صنعتی جهت شستشوی انواع قطعات. قابل کاربرد در صنعت خودرو...

حمام التراسونیک مخصوص تجهیزات ایمنی مدل ATSmall
حمام التراسونیک مخصوص تجهیزات ایمنی مدل ATSmall

حمام التراسونیک (ultrasonic cleaner) مخصوص شستشوی تجهیزات ایمنی. قابل کاربرد در مراکز آتشنشانی، HSE، دانشگاه ها ، بخش ایمنی و... . دستگاه...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی >>
برو به صفحه  

جدیدترین اطلاعات "تجهیزات صنعتی/تجهیزات نظافت صنعتی" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.