موسسه حسابداری و حسابرسی ثمین

گروه حسابداری و حسابرسی ثمین
موسسه حسابداری و حسابرسی ثمین با کادری مجرب از سال 1376 کار خود را در رابطه با خدمات مالی و حسابرسی آغاز کرد
از جمله خدمات مالی و حسابرسی :
نظارت مالی و مالیاتی
مشاوره مالی - مالیاتی
اعزام حسابدار و نرم افزار حسابداری
ثبت دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل
حقوق دستمزد - بهای تمام شده
اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی
تهیه لیست بیمه جهت سازمان تامین اجتماعی
مالیات حقوق عملکرد تکلیفی و گزارشات
امور مربوط به انبار گردانی ها و گزارشات ( کسری و اضافات انبار )
تهیه صورت های مالی
تهیه دفاتر قانونی
تهیه گزارشات مدیرتی... ادامه

جدیدترین اطلاعات "موسسه حسابداری و حسابرسی ثمین" را دریافت کنید:

 
موسسه حسابداری و حسابرسی ثمین
[مشهد]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : خدمات مالی ، خدمات حسابداری، خدمات حسابرسی ، خدمات مالیاتی ، اعزام حسابدار ، نرم افزار حسابداری ، تهیه گزارشات حسابداری و حسابری ، تهیه گزارشات مدیریتی ، آموزش قوانین مالیاتی ، تهیه لیست بیمه و حقوق ، ارائه خدمات مالیاتی ، تنظیم لوایح مالیاتی و دفاع ، تنظیم کدینگ حسابداری ، تهیه و تنظیم زیر ساختهای حسابداری ، نظارت بر اجرای حسابداری ، مشاوره حسابداری و حسابرسی
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 051-38847028