صنایع کمپرسور مرکزی
تولید کننده انواع کمپرسور اسکرو
تولید انواع کمپرسور پیستونی
تامین و تولید انواع درایرهای تبریدی
تامین و تولید مخازن هوای فشرده
تامین لنولع قعات کمپرسور اسکرو وپیستونی ادامه

جدیدترین اطلاعات "کمپرسور مرکزی" را دریافت کنید:

 
کمپرسور مرکزی
[قم]
  • نوع فعالیت: تولید کننده
  • خدمات/محصولات : کمپرسور اسکرو، کمپرسور پیستونی، درایر تبریدی، مخزن هوای فشرده، تامین قطعات کمپرسور اسکرو و پیستونی
  • تلفن: 025-33212094
بروز رسانی 3 هفته قبل