وارد کننده لوازم کشاورزی از کشور ترکیه ادامه

جدیدترین اطلاعات "بازرگانی میرزایی" را دریافت کنید:

 
بازرگانی میرزایی
[تبریز]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، عمده فروش
  • خدمات/محصولات : پمپ سمپاش ترکیه، علفچین ترکیه، کلتیواتور ترکیه، لانس سمپاش - کلاغ پران
  • تلفن: 0411-5515134