اولین کارها هنگام رویارویی با آتش

2
آتش نشانان در هنگام رویارویی با آتش اولین کارهایی که انجام میدهند چیست؟
پرسش در 20 بهمن 1395  12:12
گروه صنعتی غرب ایران (تجهیزات ایمنی ، آتش نشانی ، ترافیکی) تجهیرات ایمنی کار، تجهیرات ترافیکی، تجهیزات ایمنی آتش نشانی، لباسکار، لباس کار، دستکش ضد حساسیت، دستکش، کلاه ایمنی

1 جواب

2

هنگام رسیدن آتش نشانان به محل آتش سوزی اولین چیزی که با آن روبرو می شوند و باید روی آن تمرکز کنند شعله ها هستند.                         با آنکه شعله ها می توانند به آتش نشانان کمک کنند تا محدوده درگیری آتش سوزی را نشان دهند اما اولین چیزی نیستند که آتش نشانان باید نگران آن باشند. اولین خطری که آتش نشانان را موقع ورود به منطقه آتش سوزی تهدید میکند احتمال انفجار گاز های تجمع در محل است. خطر انفجار گازها نباید نادیده گرفته شود. هنگامی که آتش نشانان خود را در مواجهه با گاز های داغ ناشی از آتش سوزی میبینند , باید نهایت تلاش خود را برای در کنترل گرفتن شرایط و اوضاع با استفاده از خنک کردن گاز انجام دهند.

پاسخ در 20 بهمن 1395  12:31
گروه صنعتی غرب ایران (تجهیزات ایمنی ، آتش نشانی ، ترافیکی) تجهیرات ایمنی کار، تجهیرات ترافیکی، تجهیزات ایمنی آتش نشانی، لباسکار، لباس کار، دستکش ضد حساسیت، دستکش، کلاه ایمنی

پرسشهای مرتبط

کلمات کلیدی محبوب

محصولات مرتبط