بیمه بدنه اتومبیل

بیمه بدنه اتومبیل

تا70%تخفیف +25%تخفیف ویژه 60%تخفیف ویژه خودروهای صفرکیلومتر ارائه تخفیف بیمه ثالث روی بدنه

توضیحات خدمت

 بیمه سامان با صدور بیمه ‌نامه بدنه اتومبیل، خسارت‌ های وارد به وسیله نقلیه بیمه ‌شده، در حوادث مختلف (از قبیل برخورد جسم دیگر، واژگونی، سقوط، آتش سوزی، انفجار، سرقت، بلایای طبیعی، شکست شیشه، پاشیدن مواد اسیدی، هزینه ایاب و ذهاب) را جبران میکند. پس از بازدید کارشناسان بیمه سامان از وسیله نقلیه و تایید کارشناس بیمه سامان مبنی بر سالم بودن آن، بیمه سامان تعهد می‌کند چنانچه وسیله نقلیه بیمه شده به علت هر یک از حوادث مشمول بیمه دچار آسیب شود یا از بین برود، آن را تعمیر کند و یا هزینه جبران خسارت را طبق شرایط بیمه‌ نامه بپردازد.

پوشش های اصلی: خطرات اصلی که همواره در بیمه نامه بدنه تحت پوشش هستند عبارتند از:
آتش سوزی، صاعقه، انفجار، حادثه و سرقت کلی

پوشش های اضافی: اما شما می توانید با پرداخت حق بیمه بیشتر، خطرات زیر را نیز به صورت جداگانه به پوشش های بیمه بدنه اتومبیل خود اضافه کنید. این خطرات عبارتند از:
سرقت در جای تمام قطعات اتومبیل، پاشیدن مواد اسیدی و شیمیایی، شکست شیشه به تنهایی، بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و طوفان، برخورد قطعات مورد بیمه، حوادث شخصی بیمه گذار

- تخفیفات:

بیمه سامان تخفیفاتی نیز برای بیمه گذارانی که دارای هر یک از شرایط ذیل باشند در نظر خواهد گرفت:

تخفیف عدم خسارت برای هر سال:
       - سال اول: ۲۵ درصد 
       - سال دوم: ۳۵ درصد 
       - سال سوم: ۴۵ درصد 
       - سال چهارم: ۶۰ درصد

  ۲۰ درصد تخفیف ویژه خودروهای صفر کیلومتر

  ۲۰ درصد تخفیف ویژه بیمه گذاران بیمه عمر و تشکیل سرمایه

  ۲۰ درصد تخفیف ویژه بیمه گذاران بیمه خانه امن سامان

  ۳۰ درصد تخفیف ویژه بیمه گذارانی که هر دو بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه و خانه امن را خریداری نموده اند.

25%تخفیف وی‍‍ژه بدنه

سایر محصولات شرکت