• سردخانه

  تولید سردخانه ثابت و متحرک

  اطلاعات فروشنده

  صنایع تولیدی بابمان و فجر خاوران

  بیرجند

  تولید کننده

  کانکس، خانه پیش ساخته، سردخانه، ساختمانها ی اداری، ویلای پیش ساخته، اطاق خودرو، گرمخانه، مصنوعات فلزی، یخچالهای صنعتی، canex، babman، fajr، fajriran، bazrafkan، home، بذرافکن

  مشاهده سایت فروشنده