دتکتورهای پرلا

دتکتورهای پرلا

سنسورهای دود،گاز،حریق پرلا ازنوع جریانی و از نوع کنتاکتی ویژه سیستم های هوشمند و سیستم های اعلان حریق سنتی. ساخت تایوان دارای تائیدیه آتش نشانی

اطلاعات تامین کننده

شرکت هوشمندسازی کاما

تبریز

عمده فروش، خدمات

abb، tis، control4، yunnet، prella، mayer، jung، thea، تابلو های تبلیغاتی رولینگ، تابلوهای آموزشی ساختمان هوشمند، lanbon

مشاهده سایت فروشنده