سرامیک گلیز چینی ٨٠/٨٠

سرامیک گلیز چینی ٨٠/٨٠

سرامیک طرح مرمر١ گلیز چینی

اطلاعات فروشنده

ملورین پخش

تهران

وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش

چینی بهداشتی، چینی ، ایتالیایی، اسپانیایی، سرامیک، چینی ، ایتالیایی، اسپانیایی

مشاهده سایت فروشنده
مشخصات
فروش به صورت
خرده فروشی، عمده فروشی
کشور سازنده
چین
سایر خدمات شرکت