پارتیشن

پارتیشن

تولید پارتیشن اداری تک جداره ودو جداره

اطلاعات فروشنده

دکوراسیون داخلی آریا www.ariadekoor.com

تهران

تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات

پارتیشن اداری، دکوراسیون داخلی ، پارکت، پرده

مشاهده سایت فروشنده
مشخصات
پارتیشن
پارتیشن دوجداره
توضیحات محصول

پارتیشن آریا دارای قابلیت جابجائی با قطعات قابل حمل میباشد واین امکان را
برای سازمان یا ارگان فراهم میسازد تا زمانی که قصد متناسب سازی یا تغییر سیستم چیدمان
نیروی انسانی ویا تغییر محل ومکان خود را داشته

باشد.به آسانی بتوانداین تغییرات کاربردی رادر هر زمان ومکان انجام دهدوازهمان
دیوارها وپارتیشن های قبلی استفاده نماید.

 

سایر محصولات و خدمات شرکت