کیت انشعاب آب

کیت انشعاب آب

کیت انشعا آب شامل کمربند انشعاب ، شیر شبکه یا شیر انشعاب ، محفظه شیر قطع وصل ، شیر قطع وصل یا شیر سوئیچی ، پایه شیر قطع وصل ، کنتور آب ، شیر فلکه یا شیر گازی ، شیر خودکار یا شیر یکطرفه ، حوضچه کنتور آب یا حوضچه کنتور دیواری

اطلاعات فروشنده

شرکت پایاب بسپار ایرانیان

مشهد

تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش

حوضچه کنتور آب، کمربند انشعاب، انشعابگیر رزوه ای، دریچه کنتور، حوضچه دیواری کنتور آب، کلکتور مقسم، پلمپ کنتور آب، محفظه شیر قطع وصل، کیت انشعاب آب، کیت انشعاب فاضلاب، دریچه منهول فاضلابی، پله منهول فاضلابی، سیفون فاضلاب، پایه شیر قطع وصل، پایه کنتور، دریچه بازدید سیفون فاضلابی

مشاهده سایت فروشنده
مشخصات
شرکت سازنده
پایاب بسپار ایرانیان
فروش به صورت
خرده فروشی، عمده فروشی
کشور سازنده
ایران