آجر سفال در مشهد 20*20*10تحویل پای کار 240

آجر سفال در مشهد 20*20*10تحویل پای کار 240

آجر سفال در ابعاد مختلف و در درجات کیفی 1و2 ابعاد20*20*10

اطلاعات فروشنده

بازرگانی یاران

مشهد

عمده فروش، صادر کننده

سیمان، گچ-سفید-خاکی، 3Dپانل، آجرسفال، کاشی، سرامیک، سنگ، بلوکه سبک

مشاهده سایت فروشنده