مرمریت پرطاووسی

دسته بندی سنگ به مرمریت و غیر مرمریت شاید بتواند وسیع ترین طیف را از لحاظ مواد تشکیل دهتده،شامل گردد.

سنگ مرمریت به خاطر زیبایی، استحکام و مقاومت در برابر آتش و فرسایش، سنگی با ارزش به شمار می رود. ایرانین و یونانیان باستان در بناها و مجسمه های خود از این سنگ استفاده های فراوانی می بردند. هنرمن ایتالیایی میکل آنژ ، مرمریت ایتالیا (کارارا) را در مجسمه های فراوانی به کار برد.

در مقایسه با تراورتن، سنگ مرمریت به دلیل برخورداری از سختی بیشتر و تخلخل کمتر برای استفاده در کف و پله کاربرد بیشتری دارد.

 

اطلاعات تماس فروشنده

اطلاعات فروشنده

سنگ بادبان(فروش سنگ تراورتن-مرمریت-گرانیت و..)وفروش انواع...
[تهران]