لوله واتصالات اتشبار

لوله واتصالات اتشبار

لوله واتصالات پلی اتیلن/اجرای طرحهای قطره ای بارانی نواری/کود بذر س/ادوات کشاورزی

اطلاعات فروشنده

شــــــــــرکت ســــــــــبزصــــــــــنعت قــــــــره بــــــــــــلاغ

فارس، فسا

تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش

لوله واتصالات پلی اتیلن، کود بذر سم، ادوات کشاورزی، اجرای طرح های قطرهای،بارانی،نواری

مشاهده سایت فروشنده
مشخصات
اجرای طرحهای قطره ای
بارانی و نواری